Role očních pohybů v diagnózespecifických vývojových dyslexií


The Part Played by Ocular Movements in the Diagnosis of Specific Developmental Dyslexias

This problem has been in the focus of attention for more than 100 years. The authors discussthe classification of ocular movements into saccades and pauses - fixations, as well as thecharacteristic of the saccadic system from the physiological aspect and the problems of impairedocular movements and findings in dyslexia. They discuss oculomotor disorders, oculomotordyspraxia, fixation nystagmus, impaired fixation etc. In some of the dyslectic subjects theoculomotor abnormality plays an important part and therefore the authors stress the importanceof oculomotor examination in children with specific developmental dyslexia.

Key words:
ocular movements - oculomotor disorders - dyslexia - diagnosis.


Autoři: J. Jeřábek 1;  J. Jošt 2;  M. Bojar 1;  Z. Matějček 3
Působiště autorů: Neurologická klinika 2. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Bojar, CSc. 2Pedagogicko-psychologická poradna Jindřichův Hradec 3Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (12): 727-730
Kategorie: Články

Souhrn

Tato problematika je v centru pozornosti již více než sto let. Autoři se věnují rozdělení očníchpohybů na sakády a na pauzy - fixace, dále charakteristice sakadického sytému z hlediskafyziologického a pak otázce poruch oční hybnosti a nálezů u dyslexií. Zabývají se okulomotorickýmiporuchami, okohybnou apraxií, fixačním nystagmem, poruchou fixace aj. U částidyslektiků hraje okulomotorická abnormalita značnou roli, a proto autoři zdůrazňují významprovedení okulomotorického vyšetření u dětí se specifickou vývojovou dyslexií.

Klíčová slova:
oční pohyby - okulomotorické poruchy - dyslexie - diagnostika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se