Semikvantitativní vyšetřeníprostatického specifickéhoantigenu pomocíimunochemickéhomembránového testu


Semiquantitative Examination of the Prostate Specific Antigen by the Immunochemical Membrane Test

At the Urological Clinic in Hradec Králové in collaboration with the department of nuclearmedicine the level of prostate specific antigen (PSA) in serum of 50 patients (mean age 67 yearswas examined using the semiquantitative membrane test. For examination patients withprostate carcinoma were indicated as well as patients with benign prostate hyperplasia (BHP).The results were compared with quantitative results of PSA levels obtained by immunoradiometricanalysis (IRMA) in the same serum samples. The sensitivity of the test was 0.933, thespecificity 1.0. The ratio of falsely positive results was 0.0. The ration of falsely negative resultswas 0.067, the incorrect negative results were within the range of marginal differentiatinglimits of the test. The predictive value of the positive test was 1.0, the predictive value of thenegative test was 0.909. The accuracy of the test, the probability of a correct conclusion of thetest was 0.96. Due to its accessibility and unpretentious character the test is useful for rapidpreliminary examination of PSA levels in ambulatory practice.

Key words:
prostate carcinoma - prostate specific antigen (PSA) - semiquantitative examination.


Autoři: M. Louda 1;  E. Malířová 2;  M. Loudová 3;  B. Dlabalová 2;  M. Broďák 1
Působiště autorů: Urologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. P. Morávek, CSc. 2Oddělení nukleární medicíny FN a LF UK, Hradec Králové, prim. MUDr. ing. J. Vižďa, CSc. 3Ústav klinické imunologie a alergologie FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta MU 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (12): 744-746
Kategorie: Články

Souhrn

Na Urologické klinice v Hradci Králové byla ve spolupráci s oddělením nukleární medicínyvyšetřena koncentrace prostatického specifického antigenu (PSA) v séru u 50 pacientů (průměrnývek 67 roků) pomocí semikvantitativního membránového testu.K vyšetření byli indikovánipacienti s karcinomem prostaty a pacienti s benigní hyperplazií prostaty (BHP). Výsledkybyly porovnávány s kvantitativními výsledky koncentrace PSA získanými imunoradiometrickouanalýzou (IRMA) ve stejných vzorcích séra. Senzitivita testu byla stanovena 0,933, specificitatestu 1,0. Podíl nesprávně pozitivních výsledků byl 0,0. Podíl nesprávně negativníchvýsledků byl 0,067, nesprávně negativní výsledky byly v rámci hraničních rozpoznávacíchlimitů testu. Prediktivní hodnota pozitivního testu byla rovna 1,0, prediktivní hodnota negativníhotestu byla 0,909. Přesnost testu, pravděpodobnost správného závěru testu, byla 0,96.Dostupností a nenáročností provedení je tento test přínosem pro rychlé orientační vyšetřeníhodnot PSA v ambulantní praxi.

Klíčová slova:
karcinom prostaty - prostatický specifický antigen (PSA) - semikvantitativní stanovení.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se