Vývoj střední délky životav České republice v letech1990-2000Medicínsko-ekonomické souvislosti


Development ofMean Life Span in the Czech Republic 1990-2000; Medical and Economic Relations

During the period between 1990 and 2000 the mean life span in the Czech Republic increasedby 4.1 in the new born male population and by 2.9 years in the female population. Prolongationof the mean life span occurred also in the older age groups. Despite this positive developmentthe mean life span in the Czech Republic is significantly shorter as compared with mean valuesof theEUcountries (the difference is more than 4 years in alems and 3 years in females).Positivechanges of the increase in the mean life span were achieved in the CR rather by extension oftechnological conditions than by an improved attitude of the population to their own health.The marginal costs of the healthcare system associated with prolongation of life by one yearare in the population of the new born approximately 13 000 crowns which is substantially lessthan in the EU countries. Possibilities of further prolongation of the life span of the populationin the CR involve in particular reduction of the mortality rate from cardiovascular diseases,malignant tumours and external causes of death. For 2003 further improvement of indicatorsof the mean life span may be foreseen: for men in the age bracket from 73-75 years, for womenfrom 80 to 83 years.

Key words:
mean life span - attitude of population to their own health - reduction ofmortality rate.


Autoři: L. Strnad;  I. Gladkij
Působiště autorů: Zdravkonzult Hradec Králové, LF PU, Olomouc
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (12): 738-741
Kategorie: Články

Souhrn

V období let 1990-2000 došlo v ČR k prodloužení střední délky života mužské populace nověnarozených o 4,1 roku, ženské populace 2,9 roku.K prodloužení SDŽ došlo i ve vyšších věkovýchskupinách. Přes tento pozitivní vývoj je SDŽ v ČR významně nižší v porovnání s průměrnýmihodnotami populací zemí EU (rozdíl činí více než 4 roky u SDŽ mužů a 3 roky u SDŽ žen).Pozitivních změn v růstu SDŽ v ČR bylo dosaženo spíše rozšířením technologických možnostíposkytovatelů péče a zlepšením ekologických podmínek, než zlepšením vztahu obyvatel k vlastnímuzdraví. Marginální náklady zdravotnického systému související s prodloužením životao 1 rok se pohybují u populace nově narozených kolem 13 000 Kč, je to podstatně méně nežv zemích EU. Možnosti dalšího prodlužování SDŽ obyvatelstva ČR jsou především ve snižováníúmrtnosti na nemoci oběhového systému, zhoubné nádory a vnější příčiny smrti. Pro rok2003 se dá očekávat další zlepšení ukazatelů SDŽ; pro muže v intervalu 73-75 let, pro ženy80-83 let.

Klíčová slova:
střední délka života - vztah obyvatel k vlastnímu zdraví - snižování úmrtnosti.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se