Kineziologický rozbor u chronicky dialyzovaných nemocných


Kinesiological Analysis in Chronically Dialyzed Patients

The reduced motor aktivity of patients having chronic dialyzation treatment is in particular the consequence of an impaired metabolism.An adverse effect is exerted also by the frequent incidence of further complicating disease and psychosocialfactors.In a group of 25 patients (12 women, 13 men) mean age 65 years (range 35-85 years) and duration of dialyzation treatment of 1.5 to 162 months (average 49.8 months) a kinesiological analysis was made with the objective to assess the extent of their motor aktivity and degree of affection of different components of the locomotor apparatus.The examination gave the following results:1. The mobility of the joint of the extremities was restricted in particular in flexion of shoulder, elbow, wrist, hip and knee joint in 64% of the patients.2. The mobility of the spine was restricted in all segments. The most frequent restriction was flexion - in 88%.3. Reduced muscular strength was more marked on the side with an arteriovenous fistula (avf). 4. Shortening of the muscles was recorded in 23 cases, i.e. in 92%, in particular of the m. trapezius and flexors of the knee joint.5. Impaired stereotype of the gait was found in 72% of the patients.6. Slight disorders of taxis and coordination of movements esere more marked on the side of the avf.7. 76% patients have a poor posture which is the results of a more complex affection.

Key words:
kinesiological analysis - chronic dialysis - motor testy.


Autoři: Fischerová H.';  A. Stablová 2
Působiště autorů: linterní oddělení Strahov VFN a 1. LF UK Praha, přednostka doc. MUDr. S. Sulková, CSc. ZLaboratoř sportovní motoriky, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha, vedoucí pracoviště prof. ing. V. Bunc, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (10): 599-602
Kategorie: Články

Souhrn

Snížená pohybová aktivita nemocných v chronickém dialyzačním léčení je především důsledkem jejich porušeného metabolismu.Nepříznivě se uplatňuje též častý výskyt dalších komplikujících onemocnění a psychosociální faktory.U skupiny 25 nemocných (12 žen a 13 mužů) průměrného věku 65 let (v rozmezí 35-85 let) a trvání dialyzační léčby 1,5 až 162 měsíců (průměr 49,8 měsíce) jsme provedly kineziologický rozbor s cílem stanovit rozsah jejich pohybové aktivity a stupně postižení jednotlivých složek lokomočního aparátu.Vyšetření přineslo následující výsledky:1. Pohyblivost kloubů končetin byla omezena především ve flexi u ramenních, loketních, zápěstních, kyčelních a kolenních kloubů u 64 % nemocných.2. Pohyblivost páteře byla omezena ve všech segmentech. Nejčastějším omezením byla flexe, a to v 88 %.3. Snížení síly svalů bylo významnější na straně s arteriovenózní píštělí (avf).4. Zkrácení svalů jsme zjistily ve 23 případech, tj. v 92 %, především na m. trapezius a flexorech kolenního kloubu.5. Porucha stereotypu chůze byla u 72 % nemocných.6. Mírné poruchy taxe a koordinace pohybu byly výraznější na straně s avf.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se