Příznivý efekt Trypsinu retard u nemocné s leukocytoklastickou vaskulitidou


Favourable Effect of Trypsin Retard in a Patient with Leucocytoclastic Vasculitis

In the immunological out-patient departments of the Institute of Immunology. Alergology and Microbiology of the First Medical Faculty Charles University and General Faculty Hospital, Prague the authors administer with a very satisfactory effect trypsin to patients with clinical (subfebrile temperatures, arthralgia, myalgia, fatigue) and laboratory signs of inflammation. With regard to its known properties of accelerated healing this preparation was used also in a female patient with leukocytoclastic vasculitis. The authors describe the detailed tase-history and mention known mechanismy of the action of proteases and their receptors. As leukocytoclastic vascuatis is one of the most frequent types of vasculitis the authors discuss this disease and its recommended therapy in more detail. Trypsin therapy can replace classical anti-inflammatory or even immunosuppressive treatment and certainly is a suitable supplement in complicated patients, or conversely sufficient monotherapy in patients with a hitherto not clearly defined immunopathological vascular disease.

Key words:
leukocytoclastic vasculitis - inflammation - enzyme therapy - trypsin.


Autoři: H. Marečková;  T. Fučíková
Působiště autorů: Ústav imunologie, alergologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Šterzl, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (10): 603-605
Kategorie: Články

Souhrn

V imunologických ambulancích Ústavu imunologie, alergologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN Praha aplikujeme, většinou s velmi dobrým efektem, trypsin pacientům s klinickými (subfebrilie, atralgie, myalgie, únava) a laboratorními známkami zánětu. Vzhledem k jeho známým schopnostem urychlení hojení byl tento preparát použit i u pacientky s leukocytoklastickou vaskulitidou. V práci je popsána podrobná kazuistika a jsou zde uvedeny známé mechanismy působení proteáz a jejich receptorů. Vzhledem k tomu, že leukocytoklastická vaskulitida patří k nejčastěji se vyskytujícím typům vaskulitid, zabýváme se tímto onemocněním a jeho doporučovanou terapií podrobněji. Terapie trypsinem nemůže nahradit klasickou protizánětlivou, nebo dokonce imunosupresivní léčbu, ale jistě je vhodným doplňkem u komplikovaných pacientů a nebo naopak postačující monoterapií u pacientů s dosud nejasně vyhraněným imunopatologickým onemocněním cév.

Klíčová slova:
leukocytoklastická vaskulitida - zánět - enzymoterapie - trypsin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se