Psychiatrický nemocný a kvalita života


Psychiatrie Patient and Quality of Life

The paper summarizes recent findings from the literature on the quality of life of psychiatrie patients. The authors describe the characteristics of subjects with mental disorders, terminological and methodological problems of the concept „quality of life".The mention also the influence of different mental disorders on the quality of life of their carriers and changes which occur during different therapeutic procedures. They describe their experience assembled with treatment using new psychopharmaceutical drugs, the influence of psychotherapeutic and social intervention on the quality of life and lifestyle of mental patients. The authors summarize also the influence of organizational changes incare of mental patients (deinstitutionalization, community care).In the conclusion they evaluate the assessment of quality of life as a new and broader view of problems faced by mental patients and human life in general.

Key words:
psychiatrie patient - quality of life - treatment - psychopharmaceutical drngs.


Autoři: P. Baudiš;  E. Dragomirecká
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Hóschl, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (10): 628-632
Kategorie: Články

Souhrn

Práce shrnuje novější literární poznatky o kvalitě života u psychiatrických nemocných. Popisuje charakteristiky osob s duševní poruchou, terminologické a metodologické problémy pojmu „kvalita života".Dále uvádí vliv jednotlivých psychických poruch na kvalitu života jejich nositelů a změny, ke kterým dochází při různých léčebných postupech. Popisuje zkušenosti, získané při léčbě novými psychofarmaky, vliv psychoterapeutických a sociálních zásahů na kvalitu a způsob života psychicky nemocných. Shrnuje i vliv organizačních změn péče o psychicky nemocné (deinstitucionalizace, komunitní péče).Závěrem hodnotí posuzování kvality života jako nový a širší pohled na problémy psychicky nemocných a na život člověka vůbec.

Klíčová slova:
psychiatrický pacient - kvalita života - léčba - psychofarmaka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se