Zdravotní rizika xenobiotik ovlivňujících endokrinní systémI. Ekologické aspekty a mechanismus působení


Health Risk of Xenobiotics Modulating the Endocrine System. I. Ecological Aspects and Mechanisms of Action

In recent years, much attention has been focused on the potential for a wide range of xenobiotic chemicals to disrupt physiological functions of the endocrine systems of animal and human populations. The authors provide an overview of current positions on the subject and present the most important chemicals that have been implicated as endocrine disruptions. The ubiquity in the environment and associated exposure of human populations are described. The potential for joint toxic action and interaction of chemical mixtures is also discused. The role of wildlife population as sentinels of potential human health effects is presented. Potential mechanisms of action for endocrine disruptors are described, including the role of specific intracellular receptors and their interactions with endogenous and exogenous chemicals.

Key words:
health risks of xenobiotics - hormone disruptions - signal interrupter - mechanism of action - interaction of xenobiotics - biological monitoring


Autoři: De Rosa C. T. 1;  H. R. Pohl 1;  V. Bencko 2;  P. Richter 3;  D. E. Jones 1
Působiště autorů: Division of Toxicology, Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), U. S. Department of Health and Human Services, Atlanta, Georgia, USA 2Karlova Univerzita v Praze, 1. Lékařská fakulta, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha 3Nationa 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (9): 490-494
Kategorie: Články

Souhrn

V posledním desetiletí se věnovala značná pozornost schopnosti některých xenobiotik narušit fyziologické funkce endokrinního systému zvířat a lidí. Autoři podávají přehled současných názorů na uvedený problém i seznam nejdůležitějších chemických látek, které jsou tradičně zařazovány mezi endokrinní rozpojovače (endocrine disruptors). Popisuje se jejich všudypřítomnost v prostředí a s tím související expozice lidské populace. Probírá se rovněž možnost společného toxického působení směsi xenobiotik a úloha volně žijící zvěře jako varovného bioindikátoru možných následků pro zdraví lidí, tedy výstražnými systémy in situ varujícími před možnými důsledky vyvolaných endokrinních poruch v lidské populaci. Je popsán potenciální mechanismus jejich účinku, včetně úlohy specifických vnitrobuněčných receptorů a jejich interakce s endogenními a některými exogenními cizorodými látkami.

Klíčová slova:
zdravotní rizika xenobiotik - rozpojovače hormonů - přerušovače signálů - mechanismus účinku - interakce xenobiotik - biologický monitoring

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se