Poruchy výživy a využití nutriční podpory u starších lidí a u chronicky nemocných


Nutritional Disorders and Utilization of Nutritional Support in the Elderly and Chronically Sick

The prevalence of malnutrition in hospitalized patients at surgical, medical and gerontological departments is 40 to 50%. In hospitalized patients above 65 years the prevalence of protein-energy malnutrition (PEM) is even higher and reaches as much s 65%. This mere malnutrition is associated with an increased mortality and morbidity. The interrelationship holds - every chronic disease leads to malnutrition and inadequate nutrition leads to clinically latent or manifest disease. If old people are not admitted to hospital in a state of malnutrition, the nutritional disorder may develop very rapidly during the hospital stay. Even in the course of a brief hospitalization the nutritional status can markedly deteriorate. Wasting and associated functional disorders are in the majority of these patients the results of the catabolic effect of chronic disease and ageing. Loss of weight cannot be separated from disease and we must take it as one of the symptoms suggesting a high risk of death. Although the mutual relationship of undernutrition and adverse prognosis was proved in old people we cannot conclude automatically, that nutritional support will always improve the patient’s prognosis. We have to keep in mind that old age is inevitably associated with deterioration of bodily functions and general wasting. It is most important to keep in mind various nutritional disorders, to identify them in time, or even better, to prevent them. Old people may benefit from various dietary supplements. Only few need artificial nutrition, but those who need it should always get it.

Key words:
malnutrition - body mass index (BMI) - protein energy malnutrition (PEM) - sarcopenia - REE = rest energy expenditure - cachexia - marasmus - old age - nutritional support


Autoři: D. Musil
Působiště autorů: II. interní klinika LF a FN, Olomouc, přednosta doc. MUDr. J. Ehrmann, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (9): 515-520
Kategorie: Články

Souhrn

Výskyt podvýživy u hospitalizovaných nemocných na chirurgických, niterních a gerontologických odděleních se pohybuje od 40 do 50 %. U hospitalizovaných pacientů nad 65 let je prevalence proteo-energetické malnutrice (PEM) ještě vyšší, dosahuje až 65 %. Již pouze tato prostá podvýživa je spojena s nárůstem mortality a morbidity. Platí zde vzájemný vztah - každé chronické onemocnění vede k podvýživě a každá nedostatečná výživa má za následek klinicky latentní nebo manifestní onemocnění. Pokud staří lidé nepřicházejí k hospitalizaci již podvyživení a oslabení, může se porucha výživy velmi rychlo rozvinout během pobytu v nemocnici. V průběhu i krátké hospitalizace lze stav výživy výrazně zhoršit. Vyhublost a s ní spojené funkční poruchy jsou u většiny těchto nemocných následkem katabolického vlivu chronického onemocnění a také stárnutí. Hubnutí nelze od nemoci oddělit, musíme na ně pohlížet jako na jeden ze symptomů ukazujících na vysoké riziko úmrtí. I když byl vzájemný vztah podvýživy a špatné prognózy u starých lidí prokázán, nemůžeme z toho automaticky vyvozovat, že nutriční podpora vždy zlepší prognózu nemocného. Musíme mít na mysli, že stáří je nevyhnutelně spojeno se zhoršováním tělesných funkcí a celkovým chátráním. Nejdůležitější je na různé poruchy výživy myslet a včas je identifikovat nebo, ještě lépe, předcházet jim. Staří lidé mohou mít užitek z různých doplňků běžné stravy. Pouze malá část z nich potřebuje umělou výživu, ale tito nemocní by ji měli vždy dostat.

Klíčová slova:
podvýživa - body mass index (BMI) - proteino-energetická malnutrice (PEM) - sarkopenie - klidová energetická potřeba organismu (REE = rest energy expenditure) - kachexie - marasmus - stáří - nutriční podpora.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se