Léčebná výměnná plazmaferéza - možnosti a perspektivy na přelomu tisíciletí


Therapeutic Plasma Exchange - Possibilities and Perspectives at the Turn of the Millenium

The authors describe briefly the historical origin of therapeutic plasma exchange, its principles, terminology and physical basis. Subsequently he presents a classification of diseases indicated for treatment by plasmapheresis into four categories. The different categories describe disease where treatment is unequivocally indicated, indicated as supplementary and auxiliary treatment, indicated according to the literature with an uncertain effect, or suitable only as part of research protocols. The author describes possibilities of using therapeutic plasma exchange from the aspect of pathogenesis of different diseases. He mentions possibilities as regards intensity and frequently of treatment along with possible selection of a substitute solution. Attention is paid also to different ways of connecting the patient to extracorporeal circulation, possibilities of ensuring non-coagulating blood in the extracorporeal circulation and the most frequently encountered complications. The author describes also methods and techniques of selective extracorporeal immunomodulation on the principle of immunoadsorption and the possible application of these methods in clinical practice, as compared with plasmapheresis. In The conclusion the author evaluates the importance of therapeutic plasma exchange and immunoadsorption and extension of these therapeutic apheretic methods on a worldwide scale.

Key words:
plasmapheresis - therapeutic plasma exchange - immunoadsorption


Autoři: J. Pták
Působiště autorů: Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba, primář MUDr. J. Nedvěd
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (9): 495-499
Kategorie: Články

Souhrn

Autor stručně popisuje historický původ léčebné výměnné plazmaferézy, její princip, terminologii a fyzikální základy. Následuje rozdělení onemocnění indikovaných k léčbě plazmaferézou do čtyř kategorií. Jednotlivé kategorie popisují onemocnění, u kterých je léčba jednoznačně indikovaná, indikovaná jako léčba doplňková a podpůrná, podle literatury indikována s nejistým účinkem, nebo vhodná jen jako součást výzkumných protokolů. Jsou popsány možnosti využití léčebné výměnné plazmaferézy z hlediska patogeneze jednotlivých onemocnění. Uvádějí se možnosti intenzity a frekvence léčby, současně s možnostmi výběru náhradního roztoku. Pozornost se věnuje i jednotlivým způsobům připojení pacienta na mimotělní oběh, možnostem zajištění nesrážlivé krve v mimotělním oběhu a nejčastěji se vyskytujícím komplikacím. Následuje popis metodiky a techniky selektivní extrakorporální imunomodulace na principu imunoadsorpce a možnosti využití těchto metod v klinické praxi ve srovnání s plazmaferézou. Závěrem je zhodnocen význam léčebné výměnné plazmaferézy a imunoadsorpce a rozšíření těchto léčebných aferetických metod ve světovém měřítku.

Klíčová slova:
plazmaferéza - léčebná výměnná plazmaferéza - imunoadsorpce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se