Zamyšlení nad možností realizace domácí enterální výživy v České republice na prahu nového milénia


Reflections of Possibilities of Domiciliary Enteral Nutrition in the Czech Republic on the Threshold of Millenium

The author draws attention to the development of the system of care of different groups of chronically sick patients in their home surrounding in recent years in the Czech Republic. As an example of advances in this field he mentions domiciliary nutritional support of indicated patients, i.e. malnutrition, tumorous diseases or convalescence. The article deals with one type of nutritional support, i.e. enteral nutrition by drinking, tube, possibly stomies. The objective of the paper is to stimulate the activity of doctors who have a license and thus possess theoretical and practical knowledge for the implementation of domiciliary nutrition.After introductory remarks on the development of nutritional care in home surroundings data on the incidence of malnutrition are mentioned regarding the unfortunately hitherto predominating approaches to some patient’s groups such as patients with malnutrition after oncological diseases. The main part is the devoted to detailed instructions how to implement nutritional support, based on longstanding experience of the author. In the conclusion the author mentions two aspects of nutritional care in homes, i.e. possible complications and on the other had the feeling of satisfaction when nutritional support has a positive effect.

Key words:
system of domiciliary care of the chronically sick - malnutrition, its forms and incidence - domiciliary nutritional support - system of domiciliary enteral nutrition - practical experience with domiciliary enteral nutrition - procedures.


Autoři: S. Solař
Působiště autorů: Pohotovostní úrazová ambulance ÚVN, Praha, primář MUDr. J. Martínek
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (8): 452-455
Kategorie: Články

Souhrn

Autor článku poukazuje na rozvoj systému péče o různé skupiny chronicky nemocných v domácím prostředí v ČR v posledních letech. Jako příklad pokroku na tomto poli se uvádí domácí nutriční podpora indikovaných pacientů, tj. pacientů v malnutrici, s nádorovými chorobami, či ve stavech rekonvalescence. Článek se zabývá jednou z forem nutriční podpory, a to je podání výživy enterální, formou popíjení, sondou, případně stomiemi. Cílem sdělení je podnítit aktivitu lékařů, kteří mají licenci, a jsou tudíž vybaveni teoretickými poznatky a pro realizaci domácí výživy jim nechybí praktické poznatky.Po úvodním zamyšlení o rozvoji nutriční péče v domácím prostředí jsou zmíněna data o incidenci malnutrice s akcentem na bohužel zatím převažující negativistické přístupy u některých skupin nemocných, jako jsou například pacienti s malnutricí při nádorových onemocněních. Stěžejní část je pak věnována podrobnému návodu, jak nutriční podporu realizovat, která vychází z letitých osobních zkušeností autora. V závěru autor zmiňuje dvě stránky procesu nutriční péče v domácím prostředí, a to na straně jedné možné komplikace, na straně druhé pocit odborného i lidského uspokojení v případech, kdy má nutriční podpora své pozitivní efekty.

Klíčová slova:
systém domácí péče o chronicky nemocné - malnutrice, její formy a incidence - domácí nutriční podpora - systém domácí enterální výživy - praktická zkušenost s realizací domácí enterální výživy - postupy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se