Jódurie romských dětí


Ioduria of Gipsy Children

The inadequate iodine intake of the population of the Czech population and in particular in the Ústí region is generally known. Iodine intake of children and in particular gipsy children is a major problem. The programme for the solution of iodine deficiency in our region comprises in addition to careful monitoring also nutritional intervention.Three-month administration of milk with a supplement containing nucleotides and iodine led to a significant improvement of ioduria levels. Surprising were the findings of very good iodine saturation of gipsy children where - 7.3% subjects with grade I iodine deficiency were found. All these values were however in the upper layer of this deficiency within the range of 90-99 mg/g creatinine.The mean values of ioduria in children aged 7-12 years before supplementation were in a group of 96 subjects 197.5±75.7 mg/g creatinine. The values had a declining trend with age, however there was no significant difference between the sexes.

Key words:
ioduria - gipsy children - milk snacks - nucleotides - iodine


Autoři: S. Richterová 1;  J. Richter 2;  F. Drnek 1;  I. Míšková 3
Působiště autorů: Okresní hygienická stanice Ústí nad Labem, ředitelka MUDr. S. Richterová 2Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem, ředitel MUDr. A. Vorderwinkler 3Okresní hygienická stanice Teplice, ředitelka MUDr. N. Vitnerová 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (8): 446-447
Kategorie: Články

Souhrn

Nedostatečný přívod jódu u obyvatel České republiky a především Ústeckého regionu je obecně znám. Stav zásobení jódem u dětí a především romských patří mezi nejproblémovější. Program řešení jódového deficitu v našem regionu zahrnuje kromě důsledného monitorování i nutriční ovlivnění tohoto nedostatku.Tříměsíční podávání mléka se suplementem obsahujícím nukleotidy a jód vedlo k významné úpravě hodnot jódurie. Překvapivé byly nálezy velmi dobré saturace jódem v dětské populaci Romů, kde bylo nalezeno pouze 7,3 % jedinců s nedostatkem jódu I. stupně. Všechny tyto hodnoty byly však v horní vrstvě tohoto deficitu, v rozmezí 90-99 mg/g kreatininu.Průměrné hodnoty jódurie u dětí ve věku 7-12 let před suplementací byly v souboru 96 jedinců 197,5±75,7 mg/g kreatininu. Hodnoty měly věkem klesající trend, nebyl však nalezen významný rozdíl hodnot u různých pohlaví.

Klíčová slova:
jódurie - romské děti - mléčné přesnídávky - nukleotidy - jód.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se