Léčebné využití cytoredukční erytrocytaferézy - pětileté zkušenosti


Therapeutic Application of Cytoreduction Erythrocytapheresis - Five-year Experience

During the period 1995-2000 the Haematological Centre of the Faculty Hospital Ostrava-Poruba implemented 208 cytoreduction erythrocytapheresis in 98 patients. The indications were polycythemia vera, secondary polyglobulia, polyglobulia of obscure etiology, haemochromatosis, In one patient erythrocytapheresis was used as a form of haemodilution in a thrombophil condition associated with hyperviscosity due to erythrocytosis. The procedures were implemented in all instances on a continuous separator of blood elements from two peripheral venous approaches. Blood coagulation in the extracorporeal circulation was ensured by citrate solution ACD-A. Three times on account of insufficiency of the superficial venous system venepuncture had to be repeated. In one patient the authors recorded a precollapse state during collection. Manifestations of the citrate reaction were not present in any patient. As compared with classical phlebotomy, cytoreduction erythrocytapheresis ensures safe sampling even of a large erythrocyte volume (as much as 1500 ml) within a short time interval with minimal devastation of the venous system by venepunctures, without losses of plasma proteins, thrombocytes, coagulation factors and without the risk of the vasovagal reaction in conjunction with a decline of the circulating blood volume. It makes it possible to prolong the intervals between erythrocyte sampling, to optimalize within a short time rheological properties of blood, adjust symptoms of dextrolateral cardiac failure associated with polyglobulia and eliminate subjective complaints of the patients.

Key words:
polyglobulia - polycythemia - polycythemia vera - secondary polyglobulia - erythrocytapheresis - phlebotomy


Autoři: J. Pták
Působiště autorů: Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava-Poruba, primář MUDr. J. Nedvěd
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (8): 448-451
Kategorie: Články

Souhrn

V období 1995-2000 provedlo Krevní centrum FNsP Ostrava-Poruba 208 léčebných cytoredukčních erytrocytaferéz u 98 pacientů. Indikacemi byly polycytemia vera, sekundární polyglobulie, polyglobulie nejasné etiologie, hemochromatóza. U jednoho pacienta byla erytrocytaferéza využita jako forma hemodiluce u trombofilního stavu provázeného hyperviskozitou v důsledku erytrocytózy. Výkony byly prováděny ve všech případech na kontinuálním separátoru krevních elementů ze dvou periferních žilních přístupů. Nesrážlivost krve v mimotělním oběhu byla zajištěna citrátovým roztokem ACD-A. Při 3 výkonech bylo pro insuficienci povrchového žilního systému nutno opakovat venepunkci. U 1 pacienta jsme zaznamenali prekolapsový stav v průběhu odběru. Projevy citrátové reakce nebyly u žádného výkonu přítomny. Ve srovnání s klasickou flebotomií umožňuje cytoredukční erytrocytaferéza bezpečný odběr i velkého objemu erytrocytů (až 1500 ml) v krátkém časovém intervalu při minimální devastaci žilního systému venepunkcemi, bez ztrát plazmatických bílkovin, trombocytů, koagulačních faktorů a bez rizika vazovagální reakce v souvislosti s poklesem cirkulujícího krevního objemu. Umožňuje prodloužit intervaly mezi odběry erytrocytů, v krátké době optimalizovat reologické vlastnosti krve, upravit příznaky pravostranného srdečního selhávání spojené s polyglobulií a odstranit subjektivní obtíže pacientů.

Klíčová slova:
polyglobulie - polycytémie - polycytemia vera - sekundární polyglobulie - erytrocytaferéza - flebotomie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se