Funkční radiochirurgie


Functional Radiosurgery

During the last 10 years interest in functional radiosurgery increased markedly. Cumulativenumbers of patients with functional diseases treated, using Leksell gamma knife, increasedfrom 2 to 10%. Two-thirds of this increase are accounted for by neuralgia of the trigeminalnerve. The spectrum of indications of functional radiosurgery can be divided into five groups:treatment of pain, extrapyramidal motor disorders, epilepsy, psychosurgery and ophthalmological indications. Because radiosurgery is by definition a non-invasive therapeutic method it isnot possible to verify the objective of stereotactic operations by stimulation. Therefore functionalradiosurgery develops markedly in indications where the objective of surgery is unequivocallydefined by visualization using magnetic resonance, i.e. treatment of pain. Radiosurgery bymeans of a gamma knife is gradually gaining an important position in the treatment ofneuralgia of the trigeminal nerve. The possibility of radiosurgical hypophysectomy in painfulosseous metastases is not appreciated sufficiently so far. In motor disorders radiosurgicaltreatment is a supplementary method as there verification of the objective of surgery bystimulation is most expressed. In psychosurgery the role of radiosurgery ensues from thegeneral position of this branch which is inhibited. In epileptosurgery radiosurgery is so far inthe stage of a clinical experiment. In ophthalomology a new perspective is investigated, i.e.application of radiosurgery in glaucoma resistant to other methods.

Key words:
pain - epilepsy - glaucoma - neuralgia of the trigeminal nerve - Parkinson’s disease- psychosurgery - radiosurgery - tremor.


Autoři: R. Liščák;  D. Urgošík;  V. Vladyka;  J. Pilbauer
Působiště autorů: Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. R. Liščák, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (7): 376-379
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních 10 letech lze zaznamenat výrazné oživení zájmu o funkční radiochirurgii.Kumulativní počty pacientů s funkčním onemocněním léčených pomocí Leksellova gama noževzrostly ze 2 na 10 %. Tento nárůst připadá ze dvou třetin na neuralgii trojklaného nervu.Spektrum indikací funkční radiochirurgie je ale širší a objevují se nové možnosti jejíhouplatnění. Indikace pro funkční radiochirurgii mohou být rozděleny do pěti skupin: léčbabolesti, pohybových extrapyramidových poruch, epilepsie, psychochirurgie a oftalmologickéindikace. Protože je radiochirurgie ze své definice neinvazivní léčebnou metodou, nelze stimulačně verifikovat cíl stereotaktické operace. Proto se funkční radiochirurgie výrazně rozvíjív indikacích, kde je cíl operace jednoznačně definovaný zobrazením pomocí magnetické rezonance, což je léčba bolesti. Významné postavení získává radiochirurgie pomocí gama nožepostupně v léčbě neuralgie trigeminu, nedoceněna zůstává možnost radiochirurgické hypofyzektomie u bolestivých kostních metastáz. U pohybových poruch je radiochirurgická léčbadoplňkovou metodou, protože zde je stimulační verifikace operačního cíle nejvýznamnější.V psychochirurgii vyplývá úloha radiochirurgie z celkového postavení tohoto odvětví, které jev útlumu. V epileptochirurgii je radiochirurgie prozatím ve fázi klinického experimentu.V oftalmologii se prověřuje nová perspektivní indikace, kterou je jinými metodami nezvladatelný glaukom.

Klíčová slova:
bolest - epilepsie - glaukom - neuralgie trojklaného nervu - Parkinsonova nemoc- psychochirurgie - radiochirurgie - tremor.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se