Flutter síní - stará arytmie v novém hávu. Přehledný referát


Auricular Flutter - an Old Arrhythmia in a New Attire

Auricular flutter is a frequency arrhythmia, although data on its incidence and prevalence inthe population are not precisely known. The development of cardiac electrophysiology led duringthe past twenty years to definite evidence of the reentry mechanism as the basis for auricularflutter and thus it was possible to differentiate two basic types of this arrhythmia according tothe direction and site of the circular impulse - typical and atypical auricular flutter. A moredetailed classification of different types of auricular flutter proved furthermore important inparticular for the selection of a causal solution of this arrhythmia. First choice treatment oftypical auricular flutter is nowadays catheterization radiofrequency ablation and not pharma-cological treatment.Particularly important complications associated with auricular flutter are thromboemboliccomplications which were till recently, as compared with auricular fibrillation, rather underrated. Several papers published in recent years however provide convincing evidence of theincreased thromboembolic risk also in auricular flutter, similarly as stunning of the left atriumas a manifestation of mechanical dysfunction associated with cardioversion.Thus if the general practitioner diagnoses auricular flutter in a patient it is advisable to consulttreatment with a department which specializes in treatment of cardiac arrhythmias and whichshould always attempt causal treatment which with the development of knowledge of this veryinteresting arrhythmia is becoming more readily available.

Key words:
arrhythmia - auricular flutter - catheterization ablation.


Autoři: P. Neužil;  M. Táborský
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Nederle, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (7): 372-375
Kategorie: Články

Souhrn

Flutter síní patří mezi frekventní arytmie, i když epidemiologická data o jeho incidenci a prevalenci v populaci nejsou přesně známá. Rozvoj srdeční elektrofyziologie v posledních dvacetiletech vedl k definitivnímu průkazu reentry mechanismu jako základu pro flutter síní, takžezároveň bylo možné rozlišit základní dva typy této arytmie podle směru a místa průchodukrouživého vzruchu na typický a atypický flutter síní. Bližší třídění jednotlivých typů flutterusíní se dále ukázalo jako důležité zvláště při volbě kauzálního řešení této arytmie. Léčbu prvnívolby typického flutteru síní dnes představuje katetrizační radiofrekvenční ablace, a nikolivfarmakologická léčba.Mezi zvláště významné komplikace, které jsou spojené s flutterem síní, patří tromboembolickékomplikace, které byly do nedávné doby ve srovnání s fibrilací síní spíše podceňovány. Celářada prací z posledních let však přesvědčivě dokumentuje zvýšené tromboembolizační rizikoi u flutteru síní, stejně jako je popsáno i omráčení levé síně jako projev mechanické dysfunkcespojené s prováděním kardioverze.Pokud tedy praktický lékař diagnostikuje u nemocného flutter síní, je vhodné jeho léčbukonzultovat s pracovištěm, které se specializuje na léčbu srdečních arytmií a které by se mělovždy snažit o kauzální léčbu, jež je s rozvojem znalostí o této velmi zajímavé arytmii stále vícedostupná.

Klíčová slova:
arytmie - flutter síní - katetrizační ablace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se