Statistika pro lékaře - část III.


Statistics for Physicians - Part III.

Authors present a series of papers describing basic statistical methods used in biomedical research and publications. Part three deals with statistical hypotheses, type I and type II errors, one-sided or two-sided tests. Finally, the most frequent types of testing the differences are described.

Key words:
statistical hypotheses - type I and II errors - one-sided or two-sided tests


Autoři: A. Jabor 1;  Z. Holub 2
Působiště autorů: Oddělení klinické biochemie Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. A. Jabor, CSc. 2Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Kladno, primář MUDr. Z. Holub, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (5): 297-304
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají sérii publikací, ve které popisují základní statistické postupy používané v lékařských a biologických vědních oborech a publikacích. Ve třetí části je uveden nezbytný teoretický úvod k testování hypotéz, zmíněny jsou chyby I. a II. typu, jednostranné a dvoustranné hypotézy a konečně nejčastější druhy hypotéz o poloze.

Klíčová slova:
testování hypotéz - chyby I. a II. typu - jednostranné a dvoustranné hypotézy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se