Pozdní diagnostika karcinomůorofaryngu - rozhodujícíprognostický faktor


Late Diagnosis of Carcinomas of the Oropharynx -Decisive Prognostic Factor

The authors evaluate retrospectively a group of 178 patients who were treated in 1985-1997 bythe ENT oncological team of the Third Medical Faculty Charles University and Faculty HospitalVinohrady on account of carcinoma of the oropharynx. It was found that the condition affectsmen more frequently, the male:female ratio being 7:3. The mean age of the men was 57 years,the mean age of women 67 years. 80% of the patients attended the Clinic only when the diseasewas already advanced - in the IIIrd and IVth clinical stage. This has a major influence ontherapeutic possibilities. In the submitted group thus only 50% of the patients could be treatedin an optimal manner by combined surgical and oncological treatment. 39% of the patients weretreated by conservative methods without surgery, by actinotherapy or actinotherapy combinedwith cytostatic chemotherapy. 11% of the patients could be treated only symptomatically dueto their poor general condition, in particular the advanced disease. The therapeutic results incarcinomas in the initial stages I and II are good, the probability of 5-year survival was assessedby the Kaplan-Meier test as 85%. The results of 5-year survival of patients with advanceddisease in clinical stage III and IV are much worse, the 5-year survival of patients treated bysurgical and oncological methods was 30%, the 5-year survival of patients in these stages treatedconservatively was 0%. The mean 5-year survival of the whole group of patients was 30%.

Key words:
carcinoma of the oropharynx - combined treatment - therapeutic results.


Autoři: A. Čoček
Působiště autorů: ORL klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (7): 391-393
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři vyhodnocují retrospektivně soubor 178 pacientů, kteří byli léčeni v letech 1985-1997ORL-onkologickým týmem 3. LF UK a FN KV pro karcinom orofaryngu. Bylo zjištěno, žeonemocnění postihuje více muže, v poměru 7:3 k ženám. Průměrný věk mužů byl 57 let,průměrný věk žen 67 let; 80 % pacientů se na kliniku dostavilo až s pokročilým onemocněnímve III. a IV. klinickém stadiu. To ovlivňuje výrazně terapeutické možnosti. V předloženémsouboru tak mohlo být ošetřeno jen 50 % nemocných optimálním způsobem, kombinovanouchirurgicko-onkologickou léčbou. 39 % pacientů bylo ošetřeno konzervativně bez chirurgickéhozákroku aktinoterapií či aktinoterapií kombinovanou s cytostatickou chemoterapií. 11 %nemocných nemohlo být pro špatný celkový stav, především v důsledku příliš pokročiléhoonemocnění, léčeno jinak než jen symptomaticky. Výsledky léčby karcinomů v počátečníchstadiích I a II jsou dobré, pravděpodobnost 5letého přežití byla stanovena Kaplanovým-Meie-rovým testem na 85 %. Výsledky 5letého přežití nemocných s pokročilým onemocněnímv klinickém stadiu III a IV jsou výrazně horší. 5leté přežití chirurgicko-onkologicky ošetřenýchpacientů bylo 30%, 5leté přežití konzervativně léčených nemocných v těchto stadiích nemocibylo 0%. Celkově bylo 5leté přežití pacientů v celém souboru stanoveno na 30 %.

Klíčová slova:
karcinom orofaryngu - kombinovaná léčba - výsledky léčby.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se