Jídelní postoje a chováníčeských chlapců a dívek


Dietary Attitudes and Behaviour of Czech Boys and Girls

A study of 614 male students and 639 females students (average age 16.4 years) from randomlyselected secondary schools in Prague and České Budějovice showed significant differences ineating attitudes and behaviour between young men and young women. The young womenpreferred food with lower energy values, food containing less fat, vegetables and vegetarianmeals or so-called „rational“ cooking. However, it seems that their eating attitudes wereinfluenced mainly by their fear of becoming fat. 57.4 per cent of the young women stated thatthey were dieting in the past three months in order to lose weight, 6 per cent were vomitingand 4.7 per cent were regularly using laxatives because they were afraid of becoming fat. Morethan one third of the girls in the sample regularly skipped one of the main daily meals andalmost one half of them were not eating with their parents. The young women were on averageslimmer than the young men (3.8 per cent of the girls had a BMI higher than 25). Anotherimportant criterion differentiating the respondents was the type of education. Female studentsof secondary grammar schools had a more regular eating regime, they were less frequentlydieting and at the same time they were slimmer than other young women. No significantdifference was found in relation to the place of residence of the respondents.

Key words:
eating attitudes - body weight - gender differences - type of education - eating


Autoři: F. D. Krch
Působiště autorů: Psychiatrická klinika VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (7): 400-403
Kategorie: Články

Souhrn

Studie 614 studentů a 639 studentek (průměrný věk 16,4) z náhodně vybraných škol v Prazea Českých Budějovicích prokázala významné rozdíly v jídelních postojích a chování chlapcůa dívek. Dívky dávaly přednost méně energeticky hodnotným a méně tučným potravinám,zelenině a vegetariánské nebo tzv. racionální kuchyni. Je však pravděpodobné, že jejichvýživové postoje byly podmíněny především strachem z tloušťky. 57,4 % dívek uvedlo, žev posledních třech měsících drželo redukční dietu, 6 % zvracelo a 4,7 % pravidelně užívaloprojímadla ve strachu z tloušťky. Více než třetina sledovaných dívek pravidelně vynechávalaněkteré hlavní jídlo a téměř polovina nejedla s rodiči. Dívky byly v průměru štíhlejší než chlapci(pouze 3,8 % dívek mělo BMI vyšší než 25). Dalším významným kritériem diferencujícím mezirespondenty byl typ vzdělání. Studentky gymnázia měly oproti ostatním dívkám pravidelnějšíjídelní režim, méně často držely diety a současně byly i štíhlejší. S ohledem na místo bydlištěnebyl zjištěn významnější rozdíl.

Klíčová slova:
jídelní postoje - jídelní chování - tělesná hmotnost - gender rozdíly - typ vzdělání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×