Perinatologie - moderní směryv porodnictví


Perinatology - Modern Trends in Obstetrics

Classical obstetrics were characterized even in the first half of the 20th century by a markedconservative, expectative approach due to the high risk of surgical operations for mother andfoetus. The majority of deliveries took place in homes under supervision of a maternity nurseand not infrequently even serious complications had to be dealt with not only by obstetriciansbut also by knowledgeable family doctors. The prolonged time factor however had frequentlyan adverse influence on the results of a protracted or surgical delivery. After the second worldwar greater safety for the mother was sought in clinical institutional deliveries which were toensure among others a reduced perinatal mortality and morbidity of foetuses and neonates.Despite a certain success of these provisions, the favourable results stagnated soon. Only thenew comprehensive and preventive trend concentrated on the principles of modern perinatolo-gy, created suitable prerequisites for influencing in a substantial way classical obstetrics. Afterresearch and preparatory work in the sixties and seventies perinatology developed, comprisingalso modern prenatal, foetal and neonatal medicine, in collaboration of obstetricians andpaediatricians, in our country as well as abroad. In the course of years the maternal mortalitydropped to a minimum, the perinatal mortality declined to one tenth of the prewar figures andin the majority of women with chronic disorders and diseases a safe course of pregnancy andbirth of a healthy neonate was made possible. Eventually also the number neonates with inborndefects declined and prerequisite conditions were created for their radical reduction. Verysuccessful was also the work of specialized paediatricians-neonatologists in the care of imma-ture and sick neonates.

Key words:
obstetrics - perinatology - prenatal medicine - foetal medicine - neonatal medicine.


Autoři: V. Fuchs
Působiště autorů: Gynekologická a porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (7): 369-372
Kategorie: Články

Souhrn

Klasické porodnictví se ještě v 1. polovině 20. století vyznačovalo výrazně konzervativním,expektativním přístupem vzhledem k vysokému riziku operačních zákroků pro matku i proplod. Většina porodů probíhala v domácnostech pod vedením porodních asistentek, a nezřídkai závažné komplikace musel řešit vedle porodníků také zkušený a erudovaný praktický rodinnýlékař. Prodloužený časový faktor však nezřídka nepříznivě ovlivňoval výsledky protrahovanéhonebo operačního porodu. Po 2. světové válce byla hledána zvýšená bezpečnost pro rodičkuv klinických, ústavních porodech, které měly zaručit i snížení perinatální úmrtnosti a nemoc-nosti plodů a novorozenců. Přes určitou úspěšnost těchto opatření příznivé výsledky brzystagnovaly. Teprve nový, komplexní a preventivní směr, soustředěný v zásadách moderníperinatologie, vytvořil vhodné předpoklady k podstatnému ovlivnění klasického porodnictví. Povýzkumné a přípravné práci v průběhu 60. a 70. let se rozvinula perinatologie zahrnujícíi moderní prenatální, fetální a neonatální medicínu ve spolupráci porodníků a pediatrů u nási ve světě. V průběhu let poklesla mateřská úmrtnost na minimum, perinatální úmrtnost sesnížila na jednu desetinu předválečného počtu a většině žen s chronickými poruchami a cho-robami byl umožněn bezpečný průběh těhotenství s porozením zdravého novorozence. Průběžnětaké klesal počet novorozenců s vrozenými vývojovými vadami a byly vytvořeny předpokladyi k jejich radikálnímu snížení. Neobyčejně úspěšně se projevila také práce specializovanýchpediatrů-neonatologů v péči o nezralé a nemocné novorozence.

Klíčová slova:
porodnictví - perinatologie - prenatální medicína - fetální medicína - neonatální

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×