Poruchy vědomí a klinickámonitorace nemocnýchpo poranění mozku


Impaired Consciousness and Clinical Monitoring of Patients after Cerebral Injuries

The author discusses problem of impaired consciousness, their monitoring and in a widercontext also monitoring of patients after cerebral injuries. He emphasizes the importance of theclinical picture in these patients and the importance of ranges of impaired consciousness.Consciousness is simply defined as any response of the organism better than a reflex responseto an external stimulus. All better responses than reflex ones are described as impairedconsciousness, not unconsciousness. Terms such as coma, sopor, stupor are refuted as obsolete.The author emphasizes the importance of monitoring of patients - the dynamics of development,not merely static examination. The author draws attention to pitfalls of contemporary thera-peutic algorithms, which at present dominate in the treatment of severe craniocerebral injuries.From this ensues that most important is information from the place of the accident which canbe provided not only by health workers but also laymen.

Key words:
craniocerebral injuries - impaired consciousness - monitoring of the nervous system.


Autoři: V. Beneš
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ, ÚVN Střešovice, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Beneš, , DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (5): 262-265
Kategorie: Články

Souhrn

V článku se autor věnuje poruchám vědomí, jejich monitoraci a v širším kontextu i monitoracinemocných po poranění mozku. Vyzdvihuje význam klinického obrazu u těchto nemocnýcha význam škál poruch vědomí. Vědomí je jednoduše definováno jako jakákoliv lepší než reflexníodpověď organismu na zevní stimul. Všechny lepší odpovědi než reflexní jsou značeny jakoporucha vědomí, nikoli bezvědomí. Termíny typu kóma, sopor, stupor jsou odmítnuty jakozastaralé. Zdůrazněn je význam monitoringu nemocných - dynamika vývoje, nikoli jednostatické vyšetření. Autor upozorňuje na úskalí současných léčebných algoritmů, kter é dnesdominují v léčbě těžkých kraniocerebrálních poranění. Z toho vyplývá, že nejdůležitější jeinformace z místa nehody, kterou by měl umět správně poskytnout nejen zdravotník, ale i laik.

Klíčová slova:
kraniocerebrální poranění - poruchy vědomí - monitorace nervového systému.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se