Charakteristiky venerickéhopacientaanebTěžký život venerologa


Characteristics of Venereal Patients

The objective of the paper is to make the reader familiar with some experience and situationsfrom the background of venereological out-patient departments ensuing from the specificity ofclients and patients, their sexual relations associated with risk behaviour which leads to thecontraction of sexually transmitted diseases. It provides an indirect insight into the patient’ssoul and reflects at the same time the social problems which include also unregulatedprostitution and associated criminality. It informs on the part played by foreigners, in particularfrom eastern European countries whose ratio in criminal offences and numbers of notifiedserious venereal diseases is rising steadily. With all these phenomena also the workingatmosphere of doctors and nurses engaged in this occupation is closely associated.

Key words:
venereal patient - venereal diseases - syphilis - gonorrhoea - sexual risk behaviour


Autoři: V. Kaštánková
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (5): 276-279
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem sdělení je seznámit čtenáře s některými zážitky a situacemi ze zákulisí venerologickéambulance, daného specifitou klientů a pacientů, jejich sexuálních vztahů spojenýc h s riziko-vým chováním, které vedou k získání sexuálně přenosných chorob. Nepřímo dává nahlédnoutdo duše klienta a zároveň reflektuje úroveň sociální problematiky, jejíž součástí je i neregulo-vaná prostituce a na ní se nabalující kriminalita. Seznamuje s rolí cizinců, zejména ze státůvýchodní Evropy, jejichž podíl na trestných činech i počtech hlášených případů závažnýchpohlavních nemocí stále stoupá. Se všemi těmito jevy je úzce spojena i pracovní atmosféralékařů a sester věnujících se této profesi.

Klíčová slova:
venerický pacient - pohlavní nemoci - syfilis - kapavka - rizikové sexuální chování

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se