Infekce a aterosklerózaGramnegativní bakterie jako rizikový faktoraterosklerózy a infarktu myokardu


Infection and Atherosclerosis. Gram-negative Bacteria as a RiskFactor of Atherosclerosis and Myocardial Infarction

Traditional risk factors of cardiovascular disease such as smoking, high concentrations ofplasma cholesterol and triacylglycerols, hypertension and insulin resistence explain roughlyonly half the cases of myocardial infarction.Recently it was shown that one of the non-traditional risk factors of myocardial infarction isbacterial and viral infection which are intensely investigated.Higher concentrations of inflammatory markers and bacterial antibodies were repeatedlydetected in patients with myocardial infarction. Some bacterial constituents in part icular ofGram-negative bacteria (lipopolysaccharides) induce the transformation of monocytes intomacrophages, have a negative impact on the lipid metabolism, stimulate the formation of freeradicals and enhance the adhesion of cells to the vascular wall.It is obvious that in subjects with certain genetic prerequisites infection (acute or chronic) mayplay a part in the initiation and development of atherosclerosis.

Key words:
atherosclerosis - CD14 receptor - Gram-negative bacteria - myocardial infarction -


Autoři: J. A. Hubáček;  R. Poledne
Působiště autorů: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (5): 246-249
Kategorie: Články

Souhrn

Tradiční rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění jako kouření, vysoká koncentraceplazmatického cholesterolu a triacylglycerolů, hypertenze a inzulinová rezistence jsou schopnyvysvětlit přibližně pouze polovinu případů infarktů myokardu.Jako jeden z netradičních rizikových faktorů infarktu myokardu se ukazuje v poslední doběintenzivně zkoumaná bakteriální a virová infekce.Vyšší koncentrace zánětlivých markerů a bakteriálních protilátek byly opakovaně nalezenyu pacientů s infarktem myokardu. Některé bakteriální složky především gramnegativníchbakterií (lipopolysacharidy) indukují přeměnu monocytů na makrofágy, negativně ovlivňujílipidový metabolismus, stimulují produkci volných radikálů a zvyšují adhezi buněk k cévnístěně.Je zřejmé, že u jedinců s určitými genetickými předpoklady může infekce (ať už akutní čichronická) hrát roli při iniciaci a rozvoji aterosklerózy.

Klíčová slova:
ateroskleróza - CD14 receptor - gramnegativní bakterie - infarkt myokardu -

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se