K výskytu chronické myeloidníleukémie v severomoravskémregionu


On the Prevalence of Myelogenous Leukaemia inthe North Moravian Region

Chronic myelogenous leukaemia (CML) represents 15-20 % of all leukaemias. CML is a malig-nant disorder of haematopoietic stem cells characterized by the presence of the Ph chromosome.The confirmation of this chromosome is of a crucial importance for establishing of the finaldiagnosis. The actual incidence of CML in the Czech Republic was not published. The authorscompared retrospectively cases of newly diagnosed CML in the northern Moravian region in1990-1996 registered at the Regional Office of the National Oncological Registry in Ostravaand compared them to cases with confirmed Ph chromosome at Haemato-oncological Depar-tment, University Hospital Olomouc (the only cytogenetic laboratory in the region) from thesame area and for the same period. Only 52 cases (age 19-83, median 47.5) of CML werecytogenetically verified. At the same time there were 190 new CML entries in the regionaloncological registry (age 11-91, median 63). The authors conclude that the diagnosis of CMLwas cytogenetically verified in one quarter of cases only and they discuss the possible reasonsand consequences of this finding. The average annual incidence of CML in the northernMoravian region according to the National Oncological Registry is 1.38 new cases per 100 000inhabitants with a male to female ratio of 1.4:1.

Key words:
chronic myelogenous leukaemia - cytogenetic investigation - incidence - oncological


Autoři: Faber E.beška F.jarošová M.indrák K. 1 2 1 1
Působiště autorů: Hemato-onkologická klinika FN, LF UP, Olomouc(za Severomoravskou kooperativní skupinu pro léčbu CML), přednosta prof. MUDr. K. Indrák, DrSc. Regionální pracoviště Národního onkologického registru FN, Ostrava, přednosta prim. MUDr. F. Beška, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (5): 253-257
Kategorie: Články

Souhrn

Chronická myeloidní leukémie (CML) představuje asi 15-20 % ze všech leukémií. Je to zhoubnéonemocnění hemopoetické kmenové buňky vyznačující se přítomností Ph chromozomu. Ten jenezbytným diagnostickým markerem sloužícím k definitivnímu potvrzení CML. Přesný výskytCML v České republice nebyl popsán. Autoři retrospektivně srovnali počty nově dia-gnostikovaných nemocných s CML nahlášených regionálnímu onkologickému registru ze se-verní Moravy v letech 1990-1996 s počty nemocných, u nichž byla ve stejném období prokázánapozitivita Ph chromozomu v cytogenetické laboratoři Hemato-onkologické kliniky FN a LF UPv Olomouci (jediné svého druhu v regionu). Zatímco cytogeneticky byla potvrzena diagnózaCML jen u 52 nemocných ve věkovém rozmezí 19-83 let (medián 47,5 roku), formou onkologic-kých hlášení bylo v uvedeném období oznámeno 190 nemocných s nově diagnostikovanou CMLve věku od 11 do 91 let s mediánem 63 let. Autoři zjistili, že diagnóza CML byla cytogenetickyverifikována pouze u čtvrtiny nemocných a diskutují možné příčiny a důsledky uvedenéhozjištění. Podle onkologického registru dosahuje průměrná incidence CML v severomoravskémregionu 1,38 případů na 100 000 obyvatel a rok a poměr mužů k ženám je 1,4:1.

Klíčová slova:
chronická myeloidní leukémie - cytogenetické vyšetření - incidence - onkologický

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se