Nový přístup k závislémupacientoviProgram komplexní léčbyZkušenosti z devíti měsíců provozu


Programme of Comprehensive Treatment(Experience from nine months’ operation of the programme)

The authors present a programme of comprehensive treatment of the syndrome of dependence- an in-patient department which offered its patients integrated somatic-psychiatric care. Theobjective of the programme was to provide specialized medical care to patients dependent onpsychoactive substances with an infectious comorbidity in such a form that hospital treatmentdid not act as another form of repression, but conversely was the onset of useful and positivecollaboration. During hospitalization on account of a somatic complication the patients wereoffered a psychotherapeutic programme adjusted to their demands and possibilities. Theprogramme of comprehensive treatment ensured in particular treatment of infectious complications. The long-term objective of the programme was however also motivation of the patientto reduce their risk behaviour, to ensure a more responsible approach to health, and in idealcases to the treatment of dependence. By its activity the programme contributed to restrictionof the spread of infection in the risk population and thus to a risk reduction for the generalpopulation.

Key words:
dependence - somatic complications - comprehensive treatment.


Autoři: L. Krekulová
Působiště autorů: Oddělení infekčních hepatitid FN Motol, Praha, přednostka MUDr. J. Železná
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (4): 213-216
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka představuje Program komplexní léčby syndromu závislosti - lůžkové zařízení, kterénabízelo svým pacientům integrovanou somatickosychiatrickou péči. Cílem programu byloposkytnutí odborné lékařské péče pacientům se závislostí na psychoaktivních látkách s infekčníkomorbiditou takovou formou, aby hospitalizace nepředstavovala další formu represe, alenaopak byla začátkem kvalitní a přínosné spolupráce. Během hospitalizace pro somatickoukomplikaci byl pacientům nabízen psychoterapeutický program, přizpůsobený jejich požadavkům a aktuálním možnostem. Program komplexní léčby zajišťoval zejména léčbu infekčníchkomplikací, dlouhodobým cílem programu však byla i motivace pacientů k omezení rizikovéhochování, zodpovědnějšímu přístupu ke zdraví a v ideálním případě i k léčbě závislosti. Svoučinností přispíval tento projekt k omezení šíření infekcí v rizikové populaci, a tím i ke sníženírizika pro populaci obecnou.

Klíčová slova:
závislost - somatické komplikace - komplexní léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se