Diabetické mikrovaskulárníkomplikace u nemocnýchs chronickou pankreatitidou


Diabetic MicrovascularComplications in Patients with Chronic Pancreatitis

In 23 men with chronic pancreatitis and diabetes, incl. 19 with an ethylic etiology, the secretionof C-peptide was assessed after stimulation with glucose and the prevalence of diabeticnephropathy, retinopathy and polyneuropathy was assessed. In 12 patients for compensationof diabetes insulin treatment was necessary, in 11 oral antidiabetics were indicated. In thewhole group the prevalence of incipient nephropathy was 21.8% and of non-proliferativeretinopathy 8.7%. Polyneuropathy was found only in patients with ethylic pancreatitis andamounted to 63.1%. If residual insulin secretion is preserved in patients with chronic pancreatitis and diabetes nephropathies and retinopathies are encountered in incipient stages. Inneuropathies beyond doubt the effect of alcohol participates. It is possible that if systematicmeasures are taken to prevent progression of chronic pancreatitis diabetes and its complicationswill remain stationary.

Key words:
diabetes mellitus - chronic pancreatitis - ethylic etiology.


Autoři: V. Bartoš;  Z. Vlasáková;  J. Špičák;  V. Mazárová;  T. Sosna;  J. Skibová
Působiště autorů: Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha, přednostka doc. MUDr. T. Pelikánová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (4): 195-197
Kategorie: Články

Souhrn

U 23 mužů s chronickou pankreatitidou a diabetem, z nich u 19 s etylickou etiologií, bylavyšetřena sekrece C-peptidu po stimulaci glukózou a zjišťována prevalence diabetické nefropatie, retinopatie a polyneuropatie. U 12 nemocných byla potřebná ke kompenzaci diabetu léčbainzulinem, u 11 perorálními antidiabetiky. V celém souboru byla prevalence incipientní nefropatie 21,8 % a neproliferativní retinopatie 8,7 %. Polyneuropatie se vyskytovala pouze u nemocných s etylickou pankreatitidou a činila 63,1 %. Při zachované reziduální sekreci inzulinuse u nemocných s chronickou pankreatitidou a diabetem vyskytují nefropatie a retinopatiev incipientních stadiích. Na neuropatii se nepochybně podílí efekt alkoholu. Je možné, že přidůsledných opatřeních zabraňujících progresi chronické pankreatitidy zůstane diab etes a jehokomplikace stacionární.

Klíčová slova:
diabetes mellitus - chronická pankreatitida - etylismus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se