Ulcerózní kolitidy a salmonelózy- problémy diferenciálnídiagnostiky


Ulcerative Colitis and Salmonellosis - DifferentialDiagnostic Problems

The authors investigated in a group of adult patients in the age bracket from 15-70 yearshospitalized on account of gastroenteritis at the Infectious Diseases Clinic Faculty HospitalPlzeň in 1994-1998. Differences in the clinical picture and course of the disease in patients withsalmonellosis (a total of 746 patients) and in patients where during hospitalization ulcerativecolitis was diagnosed (a total of 20 patients) were described. Despite the small number patients in the second group some important differences in the course of the disease wereobserved (longer and more significant enterorrhagia) and in the history of the current disease(a markedly longer period with enteral symptoms). The results of laboratory examinations didnot differ markedly.

Key words:
salmonellosis - ulcerative colitis - enterorrhagia - coloscopy.


Autoři: S. Virtová 1;  J. Táborská 1;  J. Koželuhová 2
Působiště autorů: Infekční klinika FN, Plzeň, přednostka MUDr. J. Táborská 2I. interní klinika FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. K. Opatrný, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (3): 122-125
Kategorie: Články

Souhrn

Ve vybrané skupině dospělých nemocných ve věkovém rozmezí 15-70 let hospitalizovaných progastroenteritidu na Infekční klinice FN v Plzni v letech 1994-1998 byly sledovány rozdílyv klinickém obraze a průběhu onemocnění u pacientů se salmonelózou (celkem 746 nemocných)a pacientů, u kterých byla v průběhu hospitalizace diagnostikována ulcerózní kolitida (celkem20 nemocných). I přes malý soubor nemocných druhé skupiny byly prokázány některé důležitéodchylky v průběhu nemoci (déletrvající a významnější enteroragie) a v anamnéze současnéhoonemocnění (výrazně delší trvání enterálních příznaků). Výsledky laboratorních vyšetřenínebyly přesvědčivě diskrepantní.

Klíčová slova:
salmonelóza - ulcerózní kolitida - enteroragie - koloskopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se