Funkční diagnostikaonemocnění jícnu(manometrie a pH-metrie jícnuna chirurgickém pracovišti)


Functional Diagnosis of Oesophageal Disease (Manometry and pH-metryof the Oesophagus in a Surgical Department)

Objective:
The paper draws attention to the importance of modern diagnostic methods manometry and 24-hour pH-metry - in diseases of the oesophagus and cardia with impairedfunction.Method: Stationary manometry using a perfusion system and 24-hour ambulatory pH-metrywere used in the examination algorithm in patients with impaired oesophageal function. Theseare supplementary methods for a more accurate diagnosis of impaired oesophageal motility. Inparticular exact qualitative and quantitative evaluation of the gastroesophageal reflux is ofgreat importance for a more accurate indication for surgery. During the postoperative periodthese methods were used to evaluate the results of surgery.Results: During the first year the authors examined in their functional laboratory a total of 106patients, incl. 53 who were operated.Conclusion: The described procedure is a supplementary examination which makes the diagno-sis and indication for surgery more accurate. They are also important for the follow-up andevaluation of surgical results.

Key words:
oesophagus - diagnosis - manometry - pH-metry.


Autoři: M. Loveček;  M. Dlouhý
Působiště autorů: II. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Duda, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (3): 139-141
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Práce upozorňuje na význam moderních diagnostických metod - manometrie a 24hodinovépH-metrie - u onemocnění jícnu a kardie s jejich porušenou funkcí.Metoda: Stacionární průtahová manometrie s použitím perfuzního systému a 24hodinováambulantní pH-metrie byly využity ve vyšetřovacím algoritmu u pacientů s poruchou funkcejícnu. Jde o doplňující metody pro zpřesnění charakteru poruchy motility jícnu. Zejména přesnékvalitativní a kvantitativní posouzení gastroezofageálního refluxu má velký význam prozpřesnění operační indikace. V pooperačním období bylo těchto metod využito k posouzenívýsledků operace.Výsledky: Za první rok činnosti naší funkční laboratoře jsme vyšetřili celkem 106 nemocných,z nichž bylo 53 operováno.Závěr: Jde o doplňková vyšetření zpřesňující diagnózu a operační indikaci. Mají význam i přisledování a hodnocení výsledku operace.

Klíčová slova:
jícen - diagnostika - manometrie - pH-metrie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se