Obtíže a možnosti diagnostikya terapie alergie na bílkovinukravského mléka v dětském věku


Difficulties and Possibilities in the Diagnosis and Therapy of Allergies against Cow’sMilk in Child Age

According to epidemiological surveys 2-3 % infants suffer from allergy to cow’s milk protein.The manifestations can be dermal, gastrointestinal or respiratory, frequently they are combinedand in rare instances the reaction is anaphylactic. The time of manifestations after contact withcow’s milk can vary from several minutes to several days. Similarly the amount of milk whichleads to the development of the reaction varies. There is no reliable laboratory test, mostfrequently skin tests and antibodies in class IgE are positive in rapid reactors. The most reliablediagnostic method is the exposure test which is made after previous regression of complaintsfollowing elimination of milk, usually after 1-4 weeks. Most objective is the double blind test,the method of which is described in the present article. In dietetic treatment protein hydroly-sates are used which serve also as a placebo is the double blind test.

Key words:
allergy - cow’s milk protein - infants.


Autoři: P. Frühauf
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (3): 134-136
Kategorie: Články

Souhrn

Alergií na bílkovinu kravského mléka trpí podle epidemiologických studií 2-3 % kojenců. Jejíprojevy mohou být kožní, gastrointestinální nebo respirační, často se kombinují a ojediněle máreakce anafylaktickou povahu. Čas manifestace po kontaktu s kravským mlékem může býtrůzný, od několika minut až po několik dní. Stejně tak se liší i množství mléka, které vedek rozvoji reakce. Neexistuje spolehlivý laboratorní test, nejčastěji jsou pozitivní kožní testya protilátky ve třídě IgE u rychlých reaktorů. Nejspolehlivější metodou v diagnostice je expozičnítest, který se provádí po předchozím ústupu obtíží při eliminaci mléka, obvykle po 1-4 týdnech.Nejobjektivnější je dvojitý slepý test, jehož metodika je popsána v tomto článku. V dietoterapiise používají proteinové hydrolyzáty, které slouží rovněž jako placebo při dvojitém slepém testu.

Klíčová slova:
alergie - bílkovina kravského mléka - kojenci.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se