Složení a spotřeba analgetikv České republice ve vztahuk analgetiky indukovanénefropatii a nádorům urotelu


Composition and Consumption of Analgetics in the Czech Republic inRelation to Nephropathies and Tumours of the Urothelium Induced by Analgetics

Nephropathies and tumours of the epithelium of the urinary pathways caused by analgeticsare associated with the consumption of analgetics and antipyretics. Analgetics and antipyreticsand non-steroid antirheumatics can hasten the progression of non-analgetic nephropathies, andnon-steroid antirheumatics have also other varied adverse effects on the kidneys. In thesubmitted paper the authors present an analysis of mass produced analgetics antipyreticsavailable during the past three decades and changes in the composition of combined analgetics.The authors analyze the trend sales of analgetics which contributed most frequently to renalfailure as a result of analgetic nepropathy in patients entering a chronic dialyzation programmein 1992 and compare the consumption in the past and present decade. They also follow up thetrend of sales of the most frequently used non-steroid antirheumatics and paracetamol. In thediscussion they emphasize the relationship between the consumption of analgetics and theundesirable effects on the kidneys and urinary pathways.

Key words:
consumption of analgetics - nepropathy induced by analgetics - tumours of theurothelium.


Autoři: M. Horáčková 1;  L. Štika 2
Působiště autorů: I. interní klinika, 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Horák, CSc. 2Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha, ředitel MUDr. M. Šmíd, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (3): 128-132
Kategorie: Články

Souhrn

Analgetiky indukovaná nefropatie a nádory z přechodného epitelu močových cest souvisejí sespotřebou analgetik-antipyretik. Analgetika-antipyretika a nesteroidní antirevmatika mohouurychlit progresi neanalgetických nefropatií a nesteroidní antirevmatika mají i další pestrénepříznivé účinky na ledviny. V předložené práci je uveden rozbor sortimentu hromadněvyráběných analgetik-antipyretik dostupných v posledních třech desetiletích a změny skladbymultikomponentních analgetik. Je analyzován trend prodeje analgetik, která se nejčastějipodílela na nezvratném selhání ledvin v důsledku analgetické nefropatie u nemocných vstupu-jících do chronického dialyzačního programu v roce 1992 a porovnána jejich spotřeba v minuléma současném desetiletí. Je sledován trend prodeje nejčastěji užívaných nesteroidních antirev-matik a paracetamolu. V diskusi je kladen důraz na vztah spotřeby analgetik k nežádoucímúčinkům na ledviny a močové cesty.

Klíčová slova:
spotřeba analgetik - analgetiky indukovaná nefropatie - nádory urotelu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se