Polymerázová řetězová reakce v mikrobiologické diagnostice


Polymerase Chain Reaction in Microbiology

In microbiology, the polymerase chain reaction (PCR) is employed above all for the detection of microbial DNA in the examined specimen. The greatest advantage of PCR is the speed and the ability to detect even the non-cultivable microbes. Therefore, it is used in situations, where classical microbiological techniques fail. PCR is also very sensitive and relatively specific. However, it is necessary to consider also possible false positivity due to contamination of the specimen or false negativity caused by the presence of inhibitors. In comparison with classical techniques the PCR for the detection of microbial nucleic acids and 2. of the use of amplification techniques for more detailed strain identification. Finally, a summary is given of application of DNA technology in other areas of medicine.

Key words:
polymerase chain reaction - microbiological diagnostics


Autoři: M. Votava 1;  R. Horváth 2;  M. Dendis 2
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. M. Votava, CSc. 2Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, ředitel prof. MUDr. J. Černý, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (11): 632-634
Kategorie: Články

Souhrn

Polymerázová řetězová reakce (PCR) se v mikrobiologii používá hlavně k průkazu mikrobiální DNA ve vyšetřovaném vzorku. Její největší výhodou je rychlost a schopnost průkazu i nekultivovatelných mikrobů. Uplatňuje se tedy v situacích, kde klasické mikrobiologické techniky selhávají. PCR je rovněž vysoce citlivá a relativně specifická. Je však třeba brát zřetel i na možnost falešné pozitivity způsobené kontaminací vzorku, příp. falešné negativity vyvolané přítomností inhibitorů. Ve srovnání s klasickými technikami je PCR poměrně nákladná. V práci jsou uvedeny příklady praktického využití PCR k průkazu mikrobiální nukleové kyseliny ve vzorku a využití amplifikačních technik k podrobnější identifikaci kmene. Závěrem je podán přehled využití technologie DNA v dalších oborech medicíny.

Klíčová slova:
polymerázová řetězová reakce - mikrobiologická diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se