Demence v obraze SPECT vyšetření mozku


Dementia in the Aspect of SPECT Brain Examination

The recent advances in the pharmacological treatment of some subtypes of dementia, especially Alzheimer’s disease, lead to an increase of interest to this category of diseases during the last years. Therefore efforts oriented towards an early and correct evaluation of dementia are still of topical interest. The clinical symptomatology remains still the crucial point in the differential diagnostic procedure. Functional brain imaging using the method of single photon emission computed tomography (SPECT) may contribute to adjust the diagnosis by the finding of a typical pattern of cerebral blood perfusion. The authors present characteristic professional aspects in relation to the most frequent disease with cognitive impairment. SPECT is most useful in the differentiation of Alzheimer’s disease from vascular or frontotemporal dementia. Conversely, this examination is only of limited interest if doubts persist between Alzheimer’s and Lewy body disease or between vascular and frontotemporal dementia, because of frequent overlapping findings and low revealing values.

Key words:
dementia - SPECT of the brain - differential diagnosis


Autoři: A. Bartoš 1,4;  R. Rusina 1;  R. Píchová 2;  O. Lang 2;  T. Tošnerová 3,4
Působiště autorů: Neurologická klinika 3. LF UK, FN KV, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. 2Klinika nukleární medicíny 3. LF UK, FN KV, Praha, přednosta prim. MUDr. O. Lang 3I. interní klinika 3. LF UK, FN KV, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Horák, CSc. 4Ambulanc 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (11): 610-613
Kategorie: Články

Souhrn

V souvislosti s novými farmakologickými možnostmi ovlivnění některých forem demencí, především Alzheimerovy nemoci, dochází v posledních letech ke zvýšení zájmu o tuto problematiku. Proto zůstává stále aktuální snaha o časné a správné rozlišování jednotlivých druhů demencí. V diferenciální diagnostice přitom i nadále zaujímá klíčové postavení klinická symptomatologie. Funkční vyšetření mozku metodou single photon emission tomography (SPECT) může podpořit nálezem určitého vzorce prokrvení mozku některý ze zvažovaných typů demence. Uvádíme některé jeho charakteristické obrazy ve vztahu k nejčastějším chorobám s kognitivní deteriorací. Nejužitečnější roli plní toto vyšetření při odlišení Alzheimerovy choroby od demence vaskulární nebo frontotemporální. Naopak pro překrývající se nálezy s malou výpovědní hodnotou má SPECT jen okrajový význam při rozlišení mezi Alzheimerovou chorobou a nemocí s Lewyho tělísky nebo mezi vaskulární a frontotemporální demencí.

Klíčová slova:
demence - SPECT mozku - diferenciální diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se