Nutriční kompenzace u dětí předškolního věku


Nutritional Compensation in Preschool Children

The authors submit the results of supplementation of the child population with a preparation containing amino acids, polypeptides and nucleotides with an increased iron and zinc content. A significant and non-specific immunity with an impact on reduced morbidity of children to whom the preparation was administered, as compared with children on placebo. The authors investigated factors of secretory immunity and significant findings were revealed in particular in values of the secretory index (ratio of SIgA and albumin) and in the frequency of low albumin values in children influenced by the active substance. In supplemented children a significantly lower frequency of diseases and shorter periods of morbidity were recorded. The results are discussed in particular in relation to new aspects of supplementation of population groups at risk.

Key words:
board supplementation - immunity - morbidity - children


Autoři: J. Richter 1;  M. Tmějová 2;  A. Vorderwinkler 1
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem, ředitel MUDr. A. Vorderwinkler 2Krajská hygienická stanice Hradec Králové, ředitelka MUDr. M. Tmějová 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (11): 644-646
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají výsledky suplementace dětské stravy s použitím preparátu s obsahem aminokyselin, polypeptidů a nukleotidů s vyšším obsahem železa a zinku. Významný obsah nukleotidů byl předpokladem ovlivnění imunitních mechanismů specifické i nespecifické imunity s odrazem na sníženou nemocnost dětí, u kterých byl podáván preparát, oproti dětem ovlivňovaným placebem. Byly sledovány faktory sekreční imunity a významné nálezy byly zjištěny především v hodnotách sekrečního indexu (poměr SIgA a albuminu) a ve frekvenci nízkých hodnot albuminu u dětí ovlivněných aktivní substancí. U suplementovaných dětí byla zjištěna statisticky významná nižší frekvence onemocnění i kratší doba onemocnění. Výsledky jsou diskutovány především ve vztahu k novým aspektům suplementace rizikových skupin populace.

Klíčová slova:
suplementace stravy - imunita - nemocnost - děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se