Pankreas, chronická pankreatitida a chirurgie


Pancreas, Chronic Pancreatitis and Surgery

The authors present the most important historical data on the function of the pancreas and data on the development of basic surgical operations. They outline indications for surgery and the most widely used surgical operations used in recent years incl. evaluation of experience with duodenum sparing operations at the First Surgical Clinic, First Medical Faculty Charles University and General Faculty Hospital in Prague. The state critically that there is no single recommendable operation for this disease and the pathological picture can also vary. In the conclusion they mention their own experience assembled during the last six years where of 170 operated patients a duodenum sparing operation in some modification could be performed only establishment of an anastomosis between the pancreatic duct and the eliminated jejunal loop (Partington-Rochelle) in 37 patients, and in case of major portal hypertension in 16 patients they had to be satisfied only with a biliodigestive anastomosis with the eliminated intestinal loop. The uncertainty whether a malignant tumour is involved made the surgen use 18 times Whipple’s resection. One patient died from sepsis during decompensation of diabetes. As regards improvement, regression of pain and integration into life the position was most favourable after Beger’s operation.

Key words:
chronic pancreatitis - pancreatitis chronica - historical review - indications for surgery - surgery - therapeutic results


Autoři: J. Šváb;  M. Pešková
Působiště autorů: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka prof. MUDr. M. Pešková, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (11): 635-640
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí nejdůležitější historická data o poznání funkce slinivky břišní a data vzniku základních chirurgických výkonů. V nástinu se podává přehled indikací k chirurgické léčbě a přehled nejužívanějších operačních zákroků z posledních let s hodnocením zkušeností s duodenum šetřícími výkony na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Kriticky je upozorněno, že neexistuje jediný doporučitelný výkon pro toto onemocnění, stejně jako patologickoanatomický obraz může být mnohotvárný. V závěru jsou uvedeny vlastní zkušenosti z posledních šesti let, kdy ze 170 operovaných bylo možno duodenum šetřící výkon v některé z modifikací provést jen u 74 nemocných. Patologickoanatomická situace kolem změněné žlázy dovolila založit jen spojku mezi vývodem slinivky a vyřazenu kličkou jejuna (Partington-Rochelle) u 37 nemocných a při portální hypertenzi většího stupně se museli u 16 nemocných spokojit jen s biliodigestivní spojkou na vyřazenou kličku střeva. Nejistota, zda nejde o maligní tumor, donutila operatéra provést Whippleovu resekci 18krát. Zemřel jeden nemocný na sepsi při dekompenzaci diabetu. Z hlediska zlepšení, co do vymizení bolestí a zařazení do života, byl hodnocen jako nejpřínosnější výkon Begerův.

Klíčová slova:
chronický zánět slinivky břišní - pancreatitis chronica - historický přehled - indikace k operační léčbě - operační výkony - výsledky léčby

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se