„WHIPLASH“ SYNDROM – ÚLOHAZOBRAZOVACÍCH METOD


W h i p l a s h S y n d r o m e – t h e R o l e o f I m a g i n g M e t h o d s

The whiplash syndrome is caused by extreme flexion and subsequent extension of the cervical spine.The most frequent cause are motor car crashes, collisions with the back part of another car the crewof which bears the risk of this syndrome. Based on the clinical picture and examination of imagingmethods three types of affection are differentiated. The authors demonstrate a group of 28 patientswith a history which suggested whiplash syndrome. In the conclusion the authors suggest analgorithm for examination of patients with whiplash syndrome.

Key words:
whiplash syndrome, injury of cervical spine, spinal injury, functional magneticresonance, computed tomography, native pictures


Autoři: P. Tošenovský;  L. Janoušek;  M. Adamec
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, přednosta: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 2 Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, přednosta: doc. MUDr. Jan Daneš, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (8): 131-134
Kategorie: Články

Souhrn

Whiplash syndrom je způsoben extrémní flexí a následnou extenzí krční páteře. Nejčastější příčinouje autohavárie, nárazem do zadní části druhého automobilu, jehož posádka je vystavena riziku tohotosyndromu. Na základě klinického obrazu a vyšetření zobrazovacími metodami rozlišujeme tři typypostižení. Autoři demonstrují skupinu 28 nemocných s anamnézou, která svědčila pro whiplashsyndrom. Závěrem autoři uvádějí návrh na algoritmus vyšetření pacientů s whiplash syndromem.

Klíčová slova:
whiplash syndrom, trauma krční páteře, trauma míchy, funkční magne-tická rezonance, výpočetní tomografie, nativní snímky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se