Aterosklerózaa její rizikové faktory


Atherosclerosis and its Risk Factors

Atherosclerosis is the main etiopatogenetic basis of cardiovascular diseases and participatesthus in a significant way in the mortality and morbidity of the contemporary population civilized countries. A chronic inflammatory process is involved which according to the contem-porary classification develops in six stages: lipoid strips, proliferation of smooth muscles in theintima, preatheroma, atheroma, fibroatheroma, complicated lesion. Some risk factors cannotbe influenced, others can be favourably influenced by lifestyle changes of medicamentoustreatment. The basis of treatment of atherosclerosis and its sequelae is prevention anda responsible approach of the individual subject to his health. By a suitable composition of thediet, elimination of smoking and physical activity the costs on pharmacotherapy and invasiveangiological operations can be reduced.

Key words:
atherosclerosis - cardiovascular disease - prevention.


Autoři: F. Polák
Působiště autorů: IV. interní klinika VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Bartůněk, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (8): 440-446
Kategorie: Články

Souhrn

Ateroskleróza je hlavním etiopatogenetickým podkladem kardiovaskulárních onemocnění a vý-znamně se tak podílí na mortalitě a morbiditě současné populace v civilizovaných zemích. Jdeo chronický zánětlivý proces, který dle současné klasifikace probíhá v šesti stadiích: lipoidníproužky, zmnožení hladkého svalstva v intimě, preaterom, aterom, fibroaterom, komplikovanáléze. Některé rizikové faktory jsou neovlivnitelné, jiné lze příznivě ovlivnit změnou životníhostylu či medikamentózně. Základem v terapii aterosklerózy a jejích následků je prevencea zodpovědný přístup jedince k vlastnímu zdraví. Především vhodnou skladbou potravy, elimi-nací kouření a dostatečnou fyzickou aktivitou lze snížit náklady na farmakoterapii a invazivníangiologické zákroky.

Klíčová slova:
ateroskleróza - kardiovaskulární onemocnění - prevence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se