Systémová enzymoterapiev léčbě sekundárního lymfedémuhorní končetiny po mastektomii


Systemic Enzyme Therapy in the Treatment of Secondary Lymphoedema of theUpper Extremity after Mastectomy

In 10 female patients with the diagnosis of secondary lymphoedema of the upper extremity afterradical mastectomy with exenteration of the axilla, actinotherapy and chemotherapy theauthors followed up for nine months the effect of systemic enzyme therapy on the state oflymphoedema and subjective sensations of the patients. The total period of treatment withWobenzyme tablets was 12 weeks. During check-up examinations after 4-week intervals theauthors assessed the volume of both upper extremities and from the values they calculated therelative volume of oedema. The investigation provided evidence of a favourable effect of systemicenzyme therapy on the state of lymphoedema of the upper extremity. During evaluation ofsubjective feelings the authors noted a decline of the functional dyscomfort and the feeling ofheaviness in the oedematous extremity diminished. These changes were statistically signifi-cant. Systemic enzyme therapy with Wobenzyme in secondary lymphoedema of the upperextremity after mastectomy can be evaluated as favourable and effective.

Key words:
systemic enzyme therapy - lymphoedema after mastectomy - therapeutic effect.


Autoři: S. Švestková
Působiště autorů: II. kožní klinika FN, Brno, přednostka doc. MUDr. A. Pospíšilová, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (8): 474-476
Kategorie: Články

Souhrn

U 10 pacientek s diagnózou sekundárního lymfedému horní končetiny po radikální mastektomiis exenterací axily, aktinoterapii a chemoterapii jsme po dobu 9 měsíců sledovali vliv systémovéenzymoterapie na stav mízního otoku a subjektivní pocity pacientek. Celková doba léčbyWobenzymem drg. byla 12 týdnů. Při kontrolách ve 4týdenních intervalech jsme měřili objemobou horních končetin a ze získaných hodnot jsme potom vypočítávali relativní objem otoku.Naše sledování prokázalo příznivý vliv systémové enzymoterapie na stav mízního otoku horníkončetiny. Při užívání Wobenzymu došlo u žen souboru k postupnému zmenšení objemu otoku.Při hodnocení subjektivních pocitů došlo ke zmínění funkčního dyskomfortu a zmenšil se taképocit tíhy v edematózní končetině. Tyto změny byly statisticky významné. Systémovou enzy-moterapii Wobenzymem u sekundárního otoku horní končetiny po mastektomii lze hodnotitjako dobrou a účinnou.

Klíčová slova:
systémová enzymoterapie - lymfedém po mastektomii - terapeutický efekt.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se