Poruchy iontových kanálů


Channelopathies

The cause of some diseases are disorders of ion channels which are identified in the classificationnowadays as a separate group as channelopathies. They can be congenital, genetically-conditioned andautoimmune (antibody-mediated) and pertain mainly to muscles incl. neuromuscular junction, perip-heral nerves and the CNS. The author presents a review of sodium, chloride, potassium and calciumchannelopathies and some hitherto unknown channelopathies as well as the basic characteristics ofdifferent groups. At present the following channelopathies are known: disorders of sodium channelswhich comprise: hyperkalaemic periodic paralysis, paramyotonia congenita, myotonia fluctuans andpermanens, myasthenia gravis, malignant hyperthermia type 2 and the syndrome of a long Q-T intervaltype 3. Disorders of the chloride channel which cause congenital Thomsen and Becker myotonia.Disorders of the potassium channel with the following units: acquired neuromyotonia, episodic ataxiawith myokymias and the syndrome of the long Q-T interval type 1 and 2. Disorders of the calciumchannel which produce hypokalaemic periodic paralysis, malignant hyperthermia type 3, episodicataxia type 2, spinocerebellar ataxia type 6, familial hemiplegic migraine and Lambert-Eaton myasthe-nic syndrome.

Key words:
ion channels, periodic paralysis, myotonia, paramyotonia, neuromyotonia


Autoři: J. Jedlička;  L. Mruškovičová
Působiště autorů: Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (8): 203-208
Kategorie: Články

Souhrn

Příčinou některých chorob jsou poruchy iontových kanálů, které se v klasifikaci dnes vyčleňují jakosamostatná skupina a označují anglickým termínem channelopathies. Mohou být kongenitální, gene-ticky podmíněné i autoimunitní (protilátkově zprostředkované) a týkají se hlavně svalů včetně nervo-svalového spojení, periferních nervů a CNS. Je uveden přehled poruch sodíkových, chloridových,draslíkových a vápníkových kanálů i některé dosud neznámé poruchy iontových kanál ů a základnícharakteristika jednotlivých jednotek. V současné době jsou známé následující poruchy iontovýchkanálů: Poruchy sodíkového kanálu, mezi které se řadí: hyperkalemická periodická obrna, paramyo-tonia congenita, myotonia fluctuans a permanens, myasthenia gravis, maligní hypertermie typ 2a syndrom dlouhého Q-T intervalu typ 3. Poruchy chloridového kanálu, které vyvolávají kongenitálnímyotonii Thomsenovu a Beckerovu. Poruchy draslíkového kanálu s jednotkami: získaná neuromyoto-nie, epizodická ataxie s myokymiemi a syndrom dlouhého Q-T intervalu typu 1 a 2. Poruchy vápníko-vého kanálu, které způsobují hypokalemickou periodickou paralýzu, maligní hypertermii typu 3,epizodickou ataxii typu 2, spinocerebelární ataxii typu 6, familiární hemiplegickou migrénu a Lam-bert-Eatonův myastenický syndrom.

Klíčová slova:
iontové kanály, periodické obrny, myotonie, paramyotonie, neuromyotonie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se