Regulace krevního tlakujeho terapeutické ovlivněnípři arteriální hypertenzi


Velan T., JaBlood Pressure Regulation and Therapeutic Interventionin Arterial Hypertension

A review of systemic blood pressure regulation agents, their present therapeutic intervention,future trends. The focus is on the renin-angiotensin system, but other mechanisms of bloodpressure regulation are also included. These factors are Ca ++ channels and K + channels of cellmembranes of vessel smooth muscle cells, endothelial products - endothelin, nitric oxide (NO),imidazoline receptors of the CNS, neuropeptide Y (NPY), atrial natriuretic peptide (ANP).Key words: antihypertensive therapy - renin-angiotensin system - Ca ++ channels - K + channels- endothelin - nitric oxide - imidazoline receptors - neuropeptide Y - atrial natriuretic peptide.

Key words:
Velan T., JaBlood Pressure Regulation and Therapeutic Interventionin Arterial Hypertension


Autoři: T. Velan;  P. Janicadis;  J. Kofránek
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. E. Nečas, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (3): 134-137
Kategorie: Články

Souhrn

Přehled faktorů ovlivňujících systémový krevní tlak, možnosti jejich terapeutického ovlivněnív současnosti a hlavní směry pro budoucnost. Hlavní důraz je věnován renin-angiotenzinovémusystému, ale rozvedeny jsou i další mechanismy regulace krevního tlaku. K těm patří Ca ++kanály a K + kanály buněčných membrán hladké svalové buňky cév, produkty endotelu -endotelin, oxid dusnatý (NO), imidazolinové receptory v CNS, neuropeptid Y (NPY), atriálnínatriuretický peptid (ANP).

Klíčová slova:
antihypertenzní terapie - renin - angiotenzinový systém - Ca ++ kanály - K + kanály- endotelin - oxid dusnatý - imidazolinové receptory - neuropeptid Y - atriální natriuretickýpeptid.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se