Některé aspektypředepisování léků v ordinacipraktického lékaře


Some Problems of Drug Prescription in the General Practitioner´s Surgery

After negatiotions at the district branch of the General Insurance Company in Ústí nad Orlicíthe author analysed drug prescription in a risk group of patients, i.e. in chronic patients whotake several drugs. An attempt was made to find certain associations between costs of treatmentand the general paractioner who starts treatment of a chronic disease, treatment recommendedby the out-patient consultant or hospital. The conclusion was unequivocally in favour of onsetof treatment and also repeated prescriptions in the surgery of the general practitioner. Financialresources will not be saved if prescriptions will be made by the consultant or in hospital.Paradoxically the cost will be only shifted to the consultants (unless they change from the verybeginning the approach to medication and selection of a preparations with regard to theirregulating mechanisms), and the costs of treatment provided by consultants will increase asthe visit of the patient and his check-ups in the GP´s surgery are included in the capitation feeand thus not paid by the insurance company.

Key words:
chronic patients - drug prescription - economic aspects.


Autoři: B. Skála
Působiště autorů: Soukromý praktický lékař pro dospělé, Lanškroun, odborný asistent katedry sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové, vedoucí katedry doc. PhDr. J. Mareš, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (3): 168-170
Kategorie: Články

Souhrn

Na základě jednání na okresní pobočce VZP v Ústí nad Orlicí jsem analyzoval preskripci lékůu „rizikové“ skupiny pacientů, tedy u pacientů - chroniků, kteří užívají více léků, a snažil jsemse najít určité souvislosti mezi náklady na léčbu a původcem léčby: registrujícím praktickýmlékařem, který zahajuje léčbu chronických onemocnění, léčbu doporučenou odborným ambu-lantním specialistou nebo nemocnicí. Závěr vyšel jednoznačně ve prospěch zahájení léčbya nakonec i opakované preskripce v ordinaci praktického lékaře. Nedojde k úspoře finančníchprostředků, pokud bude předpis léků realizován u odborného lékaře nebo v nemocnici, odbor-ném oddělení. Paradoxně náklady se jen přesunou na stranu odborníků (pokud nezměnív prvopočátku přístup k medikaci a k výběru preparátu s ohledem na své regulační mechanis-my), a narostou náklady za vykázané výkony odborných lékařů, neboť návštěva a kontrolapacienta je v ordinaci praktického lékaře zahrnuta do kapitační platby, vlastně otevřeně řečenoje pro pojišťovnu zadarmo.

Klíčová slova:
chronický pacient - předepisování léků - ekonomické aspekty.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se