Elektrokonvulzivní terapie- úskalí aplikace u extrémníchvěkových skupin


Electroconvulsive Treatment - Pitfalls of Administration inExtreme Age Groups

In the submitted review the authors discuss the application of electroconvulsive therapy inchildren and geriatric patients. With the development of new more sparing ECT techniques(second generation of apparatuses for electroconvulsive therapy, modification of preparationand anaesthesia, monitoring of the patient) the risk of this method was reduced and thepossibilities to apply it also in these age groups was extended. In both groups the sameindications and contraindications apply as for the standard population. In old patients duringECT a higher efficiency was proved, a more rapid onset of the therapeutic effect, better toleranceand higher safety than in patients treated with psychopharmaceutical preparations. Thehighest efficiency was described in affective disorders (maximum in delusive depression anddepressive pseudodementia). In children and adolescents the results of ECT are similar as inthe adult population and a higher incidence of undesirable effects was not recorded. Despitethis the application of ECT in children is exceptional (pharmacoresistent conditions, applicationfor vital reasons).

Key words:
electroconvulsive therapy - efficiency - safety of treatment - depression - mania -schizophrenia - cognitive functions.


Autoři: L. Propper 1;  M. Hrdlička 1;  M. Bareš 2
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, přednosta doc. MUDr. V. Hort, CSc. 2Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (2): 94-95
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se v přehledovém sdělení zabývají užitím elektrokonvulzivní terapie u dětí a geriatric-kých pacientů. S rozvojem nových, šetrnějších technik ECT (druhá generace elektrokonvulziv-ních přístrojů, modifikace přípravy a anestezie, monitorování pacienta) došlo ke sníženírizikovosti této metody a rozšíření možnosti její aplikace i u těchto věkových skupin. Pro oběkategorie platí stejné indikace i kontraindikace jako pro standardní populaci. U starýchnemocných byla při ECT prokázána vyšší efektivita, rychlejší nástup terapeutického účinku,lepší snášenlivost a větší bezpečnost než u pacientů léčených psychofarmaky. Nejvyšší účinnostbyla popsána u afektivních poruch (maximum u bludné deprese a depresivní pseudodemence).U dětí a adolescentů jsou výsledky ECT obdobné jako u dospělé populace, nebyl u nich zjištěnani zvýšený výskyt nežádoucích účinků. Přesto je užití ECT v dětském věku spíše výjimkou(farmakorezistentní stavy, aplikace z vitální indikace).

Klíčová slova:
elektrokonvulzivní terapie - účinnost - bezpečnost léčby - deprese - mánie schizofrenie - kognitivní funkce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se