Ambulantní 24hodinové monito-rování krevního tlaku u dětí


Ambulatory 24-h. Blood Pressure Monitoring in Children

Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) is a new method of blood pressure (BP)assessment. It measures BP non-invasively, intermittently in a regular time intervals during24 hours per day as well as during sleep. The readings are taken under ambulatory conditions.The advantages of ABPM are an adequate number of measurements (60-70) which correlateswith intraarterial measurements, good reproducibility and the possibility to reveal circadianrhythms of BP and to measure BP during the sleep. The disadvantages are the high price ofthe device (about 6000 USD with software) and the need of cooperation of the child.ABPM has a diagnostic and therapeutic significance. It is an important method for the diagnosisof persistent hypertension, for revealing „white coat hypertension“, it provides importantinformation on the aetiology of hypertension and enables us to control antihypertensive therapymore efficiently. The parameters of ABPM correlate better with cardiovascular morbidity andmortality than those of casual BP. ABPM improved considerably the diagnosis and therapy ofhypertension. It is expected that it will become an essential method in BP evaluation also inchildren.

Key words:
ambulatory blood pressure monitoring - children - hypertension.


Autoři: T. Seeman
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (2): 78-81
Kategorie: Články

Souhrn

Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM = ambulatory blood pressure monitoring) jenová metoda měření krevního tlaku (TK). Měří TK neinvazivně, intermitentně v pravidelnýchčasových intervalech po dobu 24 hodin během dne i ve spánku, a to v ambulantních podmín-kách. Výhodami ABPM oproti příležitostnému měření TK jsou: dostatečný počet měření (60 až70 hodnot) dávající dobrou korelaci s intraarteriálním měřením, možnost zachycení cirkadián-ního rytmu TK, dobrá reprodukovatelnost měření, možnost měřit TK ambulantně i běhemspánku. Nevýhodami ABPM jsou vysoká cena přístroje (kolem 200 tisíc Kč včetně softwaru) anutná spolupráce dítěte.ABPM má diagnostický a terapeutický význam. Je považováno za důležitou metodu prodiagnostiku skutečné hypertenze, odhalování „hypertenze bílého pláště“, podává důležitéinformace o etiologii hypertenze a umožňuje lepší kontrolu účinnosti antihypertenzní léčby.Naměřené hodnoty korelují s kardiovaskulární morbiditou i mortalitou lépe než hodnotypříležitostného měření. Metoda ambulantního 24hod. monitorování krevního tlaku výraznězlepšila diagnostiku hypertenze a kontrolu její léčby. Její použití v pediatrii se i přes určitáomezení stále rozšiřuje a v budoucnu lze očekávat, že se i u nás stane nepostradatelnou meto-dou při vyšetřování krevního tlaku u dětí.

Klíčová slova:
ambulantní monitorování krevního tlaku - děti - hypertenze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se