Menopauza a andropauza 2006


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2006; 10(Supplementum): 3-4

ČESKÁ MENOPAUZÁLNÍ A ANDROPAUZÁLNÍ SPOLEČNOST ČLS JEP

pořádá konferenci

Menopauza a andropauza 2006

Kvalita života po menopauze a andropauze

Ostrava, Hradec nad Moravicí 19.-21. 10. 2006

Záštitu nad touto konferencí převzali:

Ing. Evžen Tošenovský

hejtman Moravsko-slezského kraje

doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

rektor Ostravské univerzity

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

děkan Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity

MUDr. Svatopluk Němeček, MDA

ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě

Prezident konference:

MUDr. Peter Koliba, CSc.

Organizační výbor konference:

MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Klát

MUDr. Hynek Kudělka

MUDr. Michal Pětroš

MUDr. Martin Petzel

MUDr. Hynek Hrankay

MUDr. Olga Szabová

MUDr. Zuzana Kuchařová

MUDr. Karla Czudková

Bc. Hana Chalupová

Yveta Brožová

ODBORNÝ PROGRAM

Pátek 20. 10. 2006

9.00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

9.20 hod. J. Donát: ČMAS ČLS JEP – výsledky a perspektivy 15 min

9.35 – 10.30 hod. 1. BLOK: ENDOKRINOLOGIE STÁRNUTÍ

Předsednictvo: J. Živný, J. Málková, J. Donát

 1. J. Živný: Hormonální aktivita a metabolizmus estrogenů a progestogenů při různých způsobech aplikace u žen v klimakteriu 20 min
 2. P. Koliba, M. Petzel, Z. Kuchařová: Stárnutí gonadálních funkcí 10 min
 3. M. Petzel, P. Koliba: Laboratorní ukazatele metabolických změn v menopauze 10 min

10.30 – 11.00 hod. přestávka

11.00 – 12.30 hod. 2. BLOK: HORMONÁLNÍ TERAPIE A NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

Předsednictvo: M. Bendová, J. Klát, T. Bielik

 1. M. Bendová: Tibolon a prs z pohledu studie LIBERATE 10 min
 2. Z. Petrovičová, T. Bielik, J. Raninger: MG denzita při liečbe tibolonom 10 min
 3. M. Tichý, L. Hanousek: Lidský papilomavirus, prekancerózy genitálu menopauzálních žen 10 min
 4. I. Pinkavová, O. Szabová, L. Ševčík, P. Koliba: Karcinomy endometria u premenopauzálních žen 10 min
 5. R. Hudeček, P.Ventruba, M. Huser: Hormonální indukce ovulace a zhoubné novotvary ovaria 15 min

12.30 – 13.30 hod. oběd

13.30 – 15.00 hod. 3. BLOK: MEZIOBOROVÝ POHLED NA PROJEVY HORMONÁLNÍHO DEFICITU A KVALITU ŽIVOTA

Předsednictvo: O. Zapletalová, T. Rešlová, J. Málková

 1. O. Zapletalová , P. Koliba, P. Hradílek, I. Woznicová: Hodnocení průběhu roztroušené sklerózy mozkomíšní po oboustranné ovarektomii 10 min
 2. J. Málková: Pohlavně specifické aspekty kardiovaskulárních chorob 10 min
 3. H. Kudělka, A. Kudělková: Hypertenze v klimakteriu a HRT – máme před sebou nové perspektivy 10 min
 4. T. Rešlová: Zdravotní stav postmenopauzálních žen žádajících o aplikaci hormonální substituce v rámci vstupu do klinické studie 10 min
 5. J. Olej, J. Paučin, P.Koliba: Anxiózně depresivní porucha u žen v perimenopauze 10 min
 6. J. Paučin, J. Olej, P. Koliba: Využití antidepresiv v léčbě klimakterického syndromu

10 min

15.00 – 15.30 hod. přestávka

15.30 – 17.00 hod. 4. BLOK: UROLOGICKÉ PROBLÉMY V KLIMAKTERIU

Předsednictvo: M. Halaška, J. Krhut, A. Horák

 1. M. Halaška, D. Kolařík, O. Šottner, M.Krčmář: Místo hormonální léčby u inkontinence moči 20 min
 2. J. Krhut, M. Gärtner, P. Koliba: Hyperaktivní měchýř – problém stárnoucí populace 10 min
 3. J. Krhut, M. Gärtner, J. Kopecký, P. Koliba: Komplikace miniinvazivní chirurgické léčby stresové inkontinence žen v menopauze 10 min
 4. M. Gärtner, P. Koliba: Estrogeny v předoperační přípravě 5 min
 5. A. Horák: Striktura uretry jako možná příčina erektilní dysfunkce – kazuistika 7 min
 6. A. Horák: Doplňky stravy versus účinná farmakoterapie z pohledu urologa-androloga 10 min

17.00 hod. Shromáždění členů ČMAS ČLS JEP

20.00 hod. SPOLEČENSKÝ VEČER

Sobota 21. 10. 2006

8.30 – 10.00 hod. 6. BLOK: Medikamentózní léčba v menopauze a andropauze

Předsednictvo: M. Burdová, L. Hanousek, J. Donát

 1. I. Petrová, P. Koliba, J. Klát, H. Hrankay: Selektivní modulátory estrogenních receptorů v klimakterické medicíně 7 min
 2. A. Horák: Bakteriální endokarditida jako nepřímá komplikace androgenní substituce – kazuistika 7 min
 3. A. Horák: Novinky v oblasti androgenní substituce u stárnoucího muže 10 min
 4. D. Kolařík, D. Driák, J. Záhumenský, O. Šottner, M. Halaška: Je HRT ženám prospěšná? Současná situace v léčbě estrogenního deficitu 15 min
 5. P. Koliba, M. Petzel, Z. Kuchařová: Hormonální léčba – nové možnosti 7 min
 6. T. Gebauer: Fytoestrogeny, jak je možná ještě neznáte 7 min
 7. Novotná, T. Novotný, R. Belanová, I. Huvar: Průzkum názorů specialistů-negynekologů na HRT a řešení kontroverzí 10 min

10.00 – 10.30 hod. přestávka

10.30 – 12.00 hod. 7. Blok: KVALITA ŽIVOTA V MENOPAUZE A ANDROPAUZE

Předsednictvo: M. Burdová, J. Jeníček, J. Donát

 1. Z. Kuchařová, P. Koliba, K. Czudková: Sexuální život žen v klimakteriu 7 min
 2. M. Petrenko, E. Račanská, P. Ventruba: Ablace endometria – zvýšení kvality života u perimenopauzálních žen 10 min
 3. M. Moravcová, J. Donát: Hodnocení kvality života žen po menopauze 10 min
 4. M. Burdová: Dlouhodobá HT a QoL v ambulantní praxi 10 min
 5. Y. Vrublová, E. Křepinská: Morbidita u žen v klimakteriu 7 min
 6. J. Filipová, J. Donát, L. Hanousek: Těhotenství a porod u žen v premenopauze 10 min
 7. J. Jeníček: Perspektivy klimakterické medicíny v 21. století 10 min

12.00 hod. DOPORUČENÍ PRO PRAXI A ZÁVĚR KONFERENCE

doc. MUDr. Josef Donát, DrSc. – předseda České menopauzální a adropauzální společnosti ČLS JEP


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se