Možnosti spolupráce Ligy proti rakovině s lékaři


Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.
Působiště autorů: předseda Ligy proti rakovině, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(1): 39-40

Liga proti rakovině vstoupila do 15. roku existence. Je občanským sdružením, jehož členy jsou onkologičtí pacienti, členové jejich rodin, laičtí sympatizanti a zdravotníci. Individuálních členů má Liga přes 3 000. Kromě toho jsou kolektivními členy dobrovolné pacientské organizace. Těch je v současnosti v ČR 52. Působnost Ligy je celostátní a styk s členskou základnou umožňuje Zpravodaj, který vychází 6krát ročně.

Liga je řádným členem Asociace evropských lig proti rakovině (Association of European Cancer Leagues - ECL) a Světové unie proti rakovině (International Union Against Cancer - UICC).

Ústřední myšlenkou všech snah Ligy je snížení incidence zhoubných novotvarů a mortality jimi zapříčiněné.

Dlouhodobě jsou sledovány 3 hlavní projekty, které charakterizuje rovněž trojlístkové logo Ligy. Jde především o nádorovou prevenci.

V rámci ECL byl první projekt Evropského kodexu proti rakovině (European Code Against Cancer) vypracován v roce 1986. Liga jej přijala za svůj program od svého vzniku v roce 1990. Šlo původně o desatero prokázaných rizik karcinogenezy a o možnost selektivního screeningového vyhledávání časných nádorových projevů.

Předpoklad možného snížení úmrtnosti formou široké informovanosti veřejnosti o Evropském kodexu proti rakovině se skutečně potvrdil vyhodnocením po 15 letech. V roce 2000 bylo kvalifikovaným odhadem (v původních 15 zemích EU a v 10 kandidátských) zjištěno 1 892 000 pacientů s různými druhy rakoviny. Nebyly zahrnuty případy rakoviny kůže nemelanomového původu. Z celkového počtu šlo o malignity u 1 014 000 mužů a 878 000 u žen. Předpokládá se, že na zhoubné nádory v roce 2000 zemřelo 1 155 000 osob.

Úmrtnost v původních zemích EU mezi roky 1986–2000 se působením osvěty snížila o 92 000 osob. Mezi nejúspěšnější státy patřily Rakousko, Finsko a Lucembursko. Hlavní vliv mělo to, že nemocní přicházeli k lékařům s časnějšími stadii choroby. Proto tým expertů zpracoval na základě předchozích zkušeností nové znění Evropského kodexu proti rakovině (tab. 1). Slavnostní vyhlášení se konalo 16. června 2003 v Evropském onkologickém ústavu v Miláně.

Tab. 1. Evropský kodex proti rakovině (European Code Against Cancer – 3. verze).
Evropský kodex proti rakovině (European Code Against Cancer – 3. verze).

Liga vydala českou zkrácenou verzi rozsáhlého materiálu, který přináší i zdůvodnění vybraných zásad a rozpor výskytu a úmrtnosti na malignity v 25 evropských zemích. Materiály rádi zájemcům zašleme zdarma.

Rozšíření informace o nádorové prevenci a o třech screeningových programech zavedených i v ČR je v souladu s Národním onkologickým programem, ke kterému se Liga přihlásila.

Druhým dlouhodobým projektem Ligy je zlepšení kvality života nádorově nemocných. Přispíváme k tomu vydáváním informačních poradenských brožur, provozováním Nádorové telefonní linky a rekondičními pobyty pro onkologické pacienty.

Brožury jsou jednak obecného charakteru, jednak poradenského, cílené pro různé druhy nádoru. Tituly uvedené v tab. 2 nabízíme do ordinací lékařů zdarma.

Tab. 2. Seznam brožur vydávaných Ligou proti rakovině se sídlem v Praze.
Seznam brožur vydávaných Ligou proti rakovině se sídlem v Praze.

Nádorová telefonní linka je v provozu od 9–16 hodin v pracovní dny a odpovídají zde specialisté onkologové, onkohematolog a internista. Linku provozujeme od roku 1992. Ročně se dovolá případně přichází se žádostí o osobní konzultaci kolem 3 000 osob.

Nemocným po ukončení protinádorové léčby umožňujeme zčásti dotované 14denní rekondiční pobyty. Po dobu programovaného pobytu je přítomna zdravotní sestra. Náš lékař se účastní přijímacích a závěrečných prohlídek. Pobyt je věnován rehabilitaci pacientů a v seminářích s lékaři se snažíme o zlepšení informací o nemoci a psychiky nemocných.

Třetím z projektů je finanční podpora onkologického výzkumu. Grantovým způsobem jsou přidělovány vyčleněné finanční prostředky na výzkumné projekty, které doporučuje vědecká komise Ligy.

V rámci těchto rámcových projektů jsou realizovány i dílčí programy. Patří k nim Týden proti rakovině, organizovaný v druhém říjnovém týdnu celoevropsky. Letos jsme upozornili na negativní důsledky pasivního kouřeni. Skládačka s těmito informacemi vyšla jako příloha dvou deníků a informace byla zveřejněna v televizích, rozhlase a tisku.

Liga pořádá s agenturou PRO TEMPORE střídavě v krajských městech Květinové koncerty vážné hudby, v okresních městech popové koncerty pro mladé s agenturou J. T. M. pod názvem No smoking music. Každoroční vánoční koncert v Karolinu je spojen s předáním ceny v hodnotě 50 000 Kč za nejlepší onkologickou publikaci v předchozím roce.

Každoročně informujeme a nabízíme materiály Ligy na výstavě Pragomedica.

Největší akcí Ligy jsou Květinové dny. Téměř 5 000 dvojic dobrovolníků nabízí až 800 000 kvítků měsíčku lékařského za minimálně 20 Kč. Ke květině přidávají leták s preventivním obsahem. Před rokem jsme propagovali screening karcinomu děložního hrdla, letos potřebu vyšetření prostaty. Výnosy sbírky nám umožňují financovat naši rozsáhlou činnost, neboť z ostatních zdrojů získáváme jen cca 10 % prostředků.

V lékařském časopise si musíme postěžovat. Aktivistů Ligy bohužel ubývá. Nemůžeme honorovat všechny činnosti. Hodinovou mzdu mají pouze lékaři na Nádorové telefonní lince. Na plný úvazek Liga zaměstnává 2 pracovnice.

Uvítali bychom spolupráci jak aktivních lékařů, tak i lékařů důchodců, kteří by nám chtěli pomáhat. Nabízíme do ordinací zdarma naše brožury.

Liga se podílela na vzniku a financuje z větší části provoz nestátního zdravotního zařízení Centrum preventivní a následné onkologické péče o. p. s. Odborní lékaři zde vyšetřují nebo probírají s pacienty jejich problémy v hodinových cyklech.

Z krátkého přehledu aktivit je zřejmé, že Liga se snaží sloužit veřejnosti. Její činnost však je úzce spjata a předpokládá spolupráci s odborným zdravotnickým zázemím.

Doporučení, která jsou obsahem Evropského kodexu proti rakovině, mají za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny.

Liga proti rakovině Praha
Na slupi 6
128 42 Praha 2

tel./fax: 224 919 732
e-mail: lpr@lpr.cz
Nádorová telefonní linka: 224 920 935

Centrum preventivní a následné onkologické péče o.p.s.,
Na slupi 6
128 42 Praha 2

telefon: 221 969 310
fax: 221 969 383
e-mail: cpnop@volny.cz

Internetové stránky: www.lpr.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se