Možnosti spolupráce Ligy proti rakovině s lékaři


Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.
Působiště autorů: předseda Ligy proti rakovině, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(1): 39-40

Liga proti rakovině vstoupila do 15. roku existence. Je občanským sdružením, jehož členy jsou onkologičtí pacienti, členové jejich rodin, laičtí sympatizanti a zdravotníci. Individuálních členů má Liga přes 3 000. Kromě toho jsou kolektivními členy dobrovolné pacientské organizace. Těch je v současnosti v ČR 52. Působnost Ligy je celostátní a styk s členskou základnou umožňuje Zpravodaj, který vychází 6krát ročně.

Liga je řádným členem Asociace evropských lig proti rakovině (Association of European Cancer Leagues - ECL) a Světové unie proti rakovině (International Union Against Cancer - UICC).

Ústřední myšlenkou všech snah Ligy je snížení incidence zhoubných novotvarů a mortality jimi zapříčiněné.

Dlouhodobě jsou sledovány 3 hlavní projekty, které charakterizuje rovněž trojlístkové logo Ligy. Jde především o nádorovou prevenci.

V rámci ECL byl první projekt Evropského kodexu proti rakovině (European Code Against Cancer) vypracován v roce 1986. Liga jej přijala za svůj program od svého vzniku v roce 1990. Šlo původně o desatero prokázaných rizik karcinogenezy a o možnost selektivního screeningového vyhledávání časných nádorových projevů.

Předpoklad možného snížení úmrtnosti formou široké informovanosti veřejnosti o Evropském kodexu proti rakovině se skutečně potvrdil vyhodnocením po 15 letech. V roce 2000 bylo kvalifikovaným odhadem (v původních 15 zemích EU a v 10 kandidátských) zjištěno 1 892 000 pacientů s různými druhy rakoviny. Nebyly zahrnuty případy rakoviny kůže nemelanomového původu. Z celkového počtu šlo o malignity u 1 014 000 mužů a 878 000 u žen. Předpokládá se, že na zhoubné nádory v roce 2000 zemřelo 1 155 000 osob.

Úmrtnost v původních zemích EU mezi roky 1986–2000 se působením osvěty snížila o 92 000 osob. Mezi nejúspěšnější státy patřily Rakousko, Finsko a Lucembursko. Hlavní vliv mělo to, že nemocní přicházeli k lékařům s časnějšími stadii choroby. Proto tým expertů zpracoval na základě předchozích zkušeností nové znění Evropského kodexu proti rakovině (tab. 1). Slavnostní vyhlášení se konalo 16. června 2003 v Evropském onkologickém ústavu v Miláně.

Tab. 1. Evropský kodex proti rakovině (European Code Against Cancer – 3. verze).
Evropský kodex proti rakovině (European Code Against Cancer – 3. verze).

Liga vydala českou zkrácenou verzi rozsáhlého materiálu, který přináší i zdůvodnění vybraných zásad a rozpor výskytu a úmrtnosti na malignity v 25 evropských zemích. Materiály rádi zájemcům zašleme zdarma.

Rozšíření informace o nádorové prevenci a o třech screeningových programech zavedených i v ČR je v souladu s Národním onkologickým programem, ke kterému se Liga přihlásila.

Druhým dlouhodobým projektem Ligy je zlepšení kvality života nádorově nemocných. Přispíváme k tomu vydáváním informačních poradenských brožur, provozováním Nádorové telefonní linky a rekondičními pobyty pro onkologické pacienty.

Brožury jsou jednak obecného charakteru, jednak poradenského, cílené pro různé druhy nádoru. Tituly uvedené v tab. 2 nabízíme do ordinací lékařů zdarma.

Tab. 2. Seznam brožur vydávaných Ligou proti rakovině se sídlem v Praze.
Seznam brožur vydávaných Ligou proti rakovině se sídlem v Praze.

Nádorová telefonní linka je v provozu od 9–16 hodin v pracovní dny a odpovídají zde specialisté onkologové, onkohematolog a internista. Linku provozujeme od roku 1992. Ročně se dovolá případně přichází se žádostí o osobní konzultaci kolem 3 000 osob.

Nemocným po ukončení protinádorové léčby umožňujeme zčásti dotované 14denní rekondiční pobyty. Po dobu programovaného pobytu je přítomna zdravotní sestra. Náš lékař se účastní přijímacích a závěrečných prohlídek. Pobyt je věnován rehabilitaci pacientů a v seminářích s lékaři se snažíme o zlepšení informací o nemoci a psychiky nemocných.

Třetím z projektů je finanční podpora onkologického výzkumu. Grantovým způsobem jsou přidělovány vyčleněné finanční prostředky na výzkumné projekty, které doporučuje vědecká komise Ligy.

V rámci těchto rámcových projektů jsou realizovány i dílčí programy. Patří k nim Týden proti rakovině, organizovaný v druhém říjnovém týdnu celoevropsky. Letos jsme upozornili na negativní důsledky pasivního kouřeni. Skládačka s těmito informacemi vyšla jako příloha dvou deníků a informace byla zveřejněna v televizích, rozhlase a tisku.

Liga pořádá s agenturou PRO TEMPORE střídavě v krajských městech Květinové koncerty vážné hudby, v okresních městech popové koncerty pro mladé s agenturou J. T. M. pod názvem No smoking music. Každoroční vánoční koncert v Karolinu je spojen s předáním ceny v hodnotě 50 000 Kč za nejlepší onkologickou publikaci v předchozím roce.

Každoročně informujeme a nabízíme materiály Ligy na výstavě Pragomedica.

Největší akcí Ligy jsou Květinové dny. Téměř 5 000 dvojic dobrovolníků nabízí až 800 000 kvítků měsíčku lékařského za minimálně 20 Kč. Ke květině přidávají leták s preventivním obsahem. Před rokem jsme propagovali screening karcinomu děložního hrdla, letos potřebu vyšetření prostaty. Výnosy sbírky nám umožňují financovat naši rozsáhlou činnost, neboť z ostatních zdrojů získáváme jen cca 10 % prostředků.

V lékařském časopise si musíme postěžovat. Aktivistů Ligy bohužel ubývá. Nemůžeme honorovat všechny činnosti. Hodinovou mzdu mají pouze lékaři na Nádorové telefonní lince. Na plný úvazek Liga zaměstnává 2 pracovnice.

Uvítali bychom spolupráci jak aktivních lékařů, tak i lékařů důchodců, kteří by nám chtěli pomáhat. Nabízíme do ordinací zdarma naše brožury.

Liga se podílela na vzniku a financuje z větší části provoz nestátního zdravotního zařízení Centrum preventivní a následné onkologické péče o. p. s. Odborní lékaři zde vyšetřují nebo probírají s pacienty jejich problémy v hodinových cyklech.

Z krátkého přehledu aktivit je zřejmé, že Liga se snaží sloužit veřejnosti. Její činnost však je úzce spjata a předpokládá spolupráci s odborným zdravotnickým zázemím.

Doporučení, která jsou obsahem Evropského kodexu proti rakovině, mají za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny.

Liga proti rakovině Praha
Na slupi 6
128 42 Praha 2

tel./fax: 224 919 732
e-mail: lpr@lpr.cz
Nádorová telefonní linka: 224 920 935

Centrum preventivní a následné onkologické péče o.p.s.,
Na slupi 6
128 42 Praha 2

telefon: 221 969 310
fax: 221 969 383
e-mail: cpnop@volny.cz

Internetové stránky: www.lpr.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více