Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA – blahopřání k 60. narozeninám


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 68, 2016, No. 3, s. 120.
Kategorie: Osobní zprávy

V srpnu letošního roku oslavil neuvěřitelné životní jubileum pan doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to šedesáté narozeniny.

Narodil se v Praze a s ní je spojen i celý jeho osobní a pracovní život. Maturoval v roce 1975 na gymnáziu s matematicko-fyzikálním zaměřením, po kterém byl přijat k dalšímu studiu na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, na které promoval v roce 1981. Jeho vynikající studijní výsledky byly ohodnoceny Cenou ministra školství ČSR, kterou dostal jako student s nejlepším prospěchem na Univerzitě Karlově během celého studia. Po ukončení lékařské fakulty krátce pracoval jako sekundární lékař v Odborném léčebném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí na Pleši a jako vědecký aspirant v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Významnou a předělovou etapou v jeho dalším profesním zaměření bylo jeho působení v letech 1982–1991 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, respektive na Klinice nemocí z povolání této fakulty, kde pracoval jako sekundární lékař, odborný a vědecký pracovník. Zde se začal formovat jeho zájem o pracovní lékařství a hyperbarickou medicínu. Na tomto pracovišti obhájil v roce 1987 titul kandidáta lékařských věd v oboru vnitřní lékařství (CSc.). V roce 1991 přešel na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, a to na Kliniku pracovního lékařství, kde pracoval nejprve jako odborný asistent, od roku 1997 po habilitaci v oboru preventivní lékařství jako docent. V roce 2007 ukončil studium na pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) s titulem MBA. V letech 1996–1998 byl pověřen vedením uvedené kliniky – v současnosti Kliniky pracovního a cestovního lékařství a od roku 1998 se stal jejím jmenovaným přednostou. Na této pracovní pozici vede kliniku velmi úspěšně dodnes.

Pan doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA je aktivně zapojen i v řadě odborných činností, ze kterých bych ráda připomněla alespoň některé – je vedoucím redaktorem časopisu Pracovní lékařství (od roku 2000), vědeckým sekretářem a místopředsedou Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně, předsedou České komise pro posuzování nemocí z povolání a soudním znalcem pro obor zdravotnictví (pro odvětví interní nemoci, pracovní úrazy a nemoci z povolání, hygiena práce, zdravotnická problematika potápění a stanovení nemateriální újmy na zdraví).

Odborně je zaměřen především na problematiku spojenou s nepříznivým vlivem práce a pracovního prostředí na zdraví člověka, na posuzování zdravotní způsobilosti pracovníků k práci, na potápění, na prevenci poruch zdraví vzniklých pobytem v zahraničí. Nejenom jeho odborné a vědecko-pedagogické zájmy, ale i velmi široký záběr jeho odborných znalostí podtrhuje i pět složených atestací. Celou problematiku oboru pracovního lékařství přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a na odborných kongresech a seminářích. V odborných lékařských časopisech uveřejnil více než 100 prací a podílel se na vytvoření mnoha monografií. Všechny tyto aktivity ho řadí mezi přední odborníky oboru pracovní lékařství.

Pan doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA má kromě odborných činností i další zájmy – především cestování, historii a myslivost – a i v těchto oblastech má velmi rozsáhlé a hluboké znalosti. Zkrátka – je stále obdařen neutuchajícím (někdy až zničujícím) elánem a činorodostí!

Vážený pane docente – milý Evžene, dovolte mi, abych Vám popřála do dalších let nejenom za sebe, ale i za pracovní kolektiv, který vedete, za všechny kolegy a přátele pevné zdraví, spokojenost, hodně elánu a dalších osobních i pracovních úspěchů!

doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×