Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA – blahopřání k 60. narozeninám


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 68, 2016, No. 3, s. 120.
Kategorie: Osobní zprávy

V srpnu letošního roku oslavil neuvěřitelné životní jubileum pan doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to šedesáté narozeniny.

Narodil se v Praze a s ní je spojen i celý jeho osobní a pracovní život. Maturoval v roce 1975 na gymnáziu s matematicko-fyzikálním zaměřením, po kterém byl přijat k dalšímu studiu na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, na které promoval v roce 1981. Jeho vynikající studijní výsledky byly ohodnoceny Cenou ministra školství ČSR, kterou dostal jako student s nejlepším prospěchem na Univerzitě Karlově během celého studia. Po ukončení lékařské fakulty krátce pracoval jako sekundární lékař v Odborném léčebném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí na Pleši a jako vědecký aspirant v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Významnou a předělovou etapou v jeho dalším profesním zaměření bylo jeho působení v letech 1982–1991 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, respektive na Klinice nemocí z povolání této fakulty, kde pracoval jako sekundární lékař, odborný a vědecký pracovník. Zde se začal formovat jeho zájem o pracovní lékařství a hyperbarickou medicínu. Na tomto pracovišti obhájil v roce 1987 titul kandidáta lékařských věd v oboru vnitřní lékařství (CSc.). V roce 1991 přešel na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, a to na Kliniku pracovního lékařství, kde pracoval nejprve jako odborný asistent, od roku 1997 po habilitaci v oboru preventivní lékařství jako docent. V roce 2007 ukončil studium na pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) s titulem MBA. V letech 1996–1998 byl pověřen vedením uvedené kliniky – v současnosti Kliniky pracovního a cestovního lékařství a od roku 1998 se stal jejím jmenovaným přednostou. Na této pracovní pozici vede kliniku velmi úspěšně dodnes.

Pan doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA je aktivně zapojen i v řadě odborných činností, ze kterých bych ráda připomněla alespoň některé – je vedoucím redaktorem časopisu Pracovní lékařství (od roku 2000), vědeckým sekretářem a místopředsedou Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně, předsedou České komise pro posuzování nemocí z povolání a soudním znalcem pro obor zdravotnictví (pro odvětví interní nemoci, pracovní úrazy a nemoci z povolání, hygiena práce, zdravotnická problematika potápění a stanovení nemateriální újmy na zdraví).

Odborně je zaměřen především na problematiku spojenou s nepříznivým vlivem práce a pracovního prostředí na zdraví člověka, na posuzování zdravotní způsobilosti pracovníků k práci, na potápění, na prevenci poruch zdraví vzniklých pobytem v zahraničí. Nejenom jeho odborné a vědecko-pedagogické zájmy, ale i velmi široký záběr jeho odborných znalostí podtrhuje i pět složených atestací. Celou problematiku oboru pracovního lékařství přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a na odborných kongresech a seminářích. V odborných lékařských časopisech uveřejnil více než 100 prací a podílel se na vytvoření mnoha monografií. Všechny tyto aktivity ho řadí mezi přední odborníky oboru pracovní lékařství.

Pan doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA má kromě odborných činností i další zájmy – především cestování, historii a myslivost – a i v těchto oblastech má velmi rozsáhlé a hluboké znalosti. Zkrátka – je stále obdařen neutuchajícím (někdy až zničujícím) elánem a činorodostí!

Vážený pane docente – milý Evžene, dovolte mi, abych Vám popřála do dalších let nejenom za sebe, ale i za pracovní kolektiv, který vedete, za všechny kolegy a přátele pevné zdraví, spokojenost, hodně elánu a dalších osobních i pracovních úspěchů!

doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3

2016 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se