Prof. MUDr. Miloš Nosáľ


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 67, 2015, No. 2, s. 79.
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Miloš Nosáľ, zakladateľ a prvý priekopník odboru chorôb z povolania a prvý učiteľ pracovné lekárstva na Slovensku, by sa dožil 29. 8. 2015 sto rokov. Narodil sa v r. 1915 v Lučenci, promoval na LF UK v r. 1939. Po nástupe na I. internú kliniku LF UK v Bratislave sa pod vedením prof. Netouška začal venovať hematológii, ktorá ostala jeho profesionálnou záľubou do konca života. Pobyt v zahraničí (Londýn, Edinburgh), kde sa venoval problematike profesionálnych chorôb baníkov, bol však rozhodujúcim stimulom pre ďalšiu orientáciu mladého doktora Nosáľa. V roku 1951 zakladá Kliniku chorôb z povolania, na ktorej nepretržite pracoval až do r. 1990. Tu rozvíjal predovšetkým problematiku pneumokonióz a priemyslovú toxikológiu vrátane toxikológie pesticídov. Založil funkčné laboratórium (spirometria, fotopletyzmografia, ergometria), toxikologické laboratórium a toxikologické informačné centrum.


Počas svojho profesionálneho života prešiel mnohými významnými funkciami. Bol zakladateľ a dlhoročný predseda Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva, prodekan LF UK, člen komisie Medzinárodnej spoločnosti pracovného lekárstva, člen zboru expertov pre pracovné lekárstvo pri SZO a bol aj riaditeľom VÚ hygieny práce a chorôb z povolania. Bol členom redakčných rád viacerých domácich i zahraničných časopisov. Prednášal pracovné lekárstvo nielen na bratislavskej LF UK, dlhé roky aj na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine a bol aj predsedom skúšobnej komisie pri atestáciách v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. Bol iniciátorom vzniku pracovísk pracovného lekárstva na celom Slovensku.

Udržiaval úzke kontakty s kolegami v Českej republike, predovšetkým s prof. Teisingerom na poli priemyslovej toxikológie. Pedagogická práca bola integrálnou súčasťou jeho profesionálneho života. Bol excelentný prednášateľ a jeho vedomosti a umenie interpretácie internej propedeutiky boli fenomenálne. Nezabudnuteľným zážitkom boli aj jeho vizity na klinike, kde pri pacientoch z celého Slovenska preukazoval svoju profesionalitu zároveň s ľudským, láskavým prístupom.

V pracovnom lekárstve zdôrazňoval komplexný prístup pri posudzovaní poškodení zdravia z práce, preventívnu starostlivosť v prvom kontakte (v minulosti závodní lekári), úzku spoluprácu s hygienou práce a fyziológiou práce a čo je dnes nedosiahnuteľný ideál – návštevy klinických pracovných lekárov na rizikových pracoviskách. Pracovné lekárstvo chápal ako integrálnu súčasť základných medicínskych disciplín (predovšetkým internej medicíny) a vystríhal pred nebezpečenstvom atomizácie medicíny a nedoceňovaním tzv. malých medicínskych odborov.

Popri medicíne bol profesor Nosáľ naslovovzatý odborník v literatúre, výtvarnom umení, vážnej a ľudovej hudbe, etnografii a folkloristike. V mladosti aktívne športoval (ľahká atletika, volejbal), aj vo vyššom veku sa venoval lyžovaniu.

Úspešnými pokračovateľmi profesora Nosáľa na poli medicíny sú jeho tri deti a aj traja vnuci.

Po krátkej chorobe v r. 1995 zomrel profesor Nosáľ v Bratislave vo veku 80 rokov.

Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.

predseda Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva SLS


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se