VII. kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 66, 2014, No. 4, s. 154.
Kategorie: Zprávy

Doplňujeme abstrakta sdělení, která byla přednesena na VII. kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí, Luhačovice 16.–17. 10. 2014 a z technických důvodů nebyla publikována v předchozím čísle časopisu Pracovní lékařství.

Přednáška – lékařská sekce – oblast NzP a sekundárně i PLS

Má rozbor nově zjištěných nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání ještě nějaký praktický význam pro středisko nemocí z povolání?

Hejlek A.1, 2, Müllerová H.1, 2

1Oddělení pracovního lékařství Nemocnice České Budějovice, a. s.

2Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

Sdělení navazuje na přednášku prezento­vanou na minulém kongresu nemocí z povolání v Luhačovicích. Z celostátní statistiky nově zjištěných profesionálních nemocí za rok 2013 opět vyplývá jejich snižující se tendence v rámci ČR. Jihočeský region má velmi nízkou hustotu obyvatel vzhledem k jejich počtu a rozloze území. Je tzv. i méně průmyslový než jiné kraje, přesto oddělení pracovního lékařství Nemocnice České Budějovice, a. s., jako legislativní „středisko ­nemocí z povolání“ ohlásilo v roce 2013 celkem 103 profesionálních nemocí (96 nemocí z po­volání). Percentuálně (9,8 %) je opět jako klinické pracoviště pracovního lékařství zařazeno mezi přední střediska nemocí z povolání v počtu ­nově zjištěných profesionálních chorob v rámci ČR.

Autoři analyzují údaje ze statistik a zároveň z vlastní zdravotnické dokumentace. U hlášených případů nemocí (ohrožení nemocí) z povolání rozebírají data demografická, údaje z pohledu druhů ekonomických činností, z pohledu rizika práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek. Významná analýza je z klinické oblasti, a to nejen podle diagnóz, respektive seznamu nemocí z povolání, ale i včetně souvisejících pracovnělékařských služeb či případných zdravotně sociálních důsledků. Rozbor přináší některá překvapivá zjištění a odhalení. Toto sdělení tak uvádí některé negativní a konkrétní případy z této oblasti.

Posterová sekce

Jak se zdravotníci staví ve své profesi k rizikům a rizikovosti své práce

Prokůpková, Š.1, Hejlek, A.1, 2, Podstatová, H.1

1Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

2Oddělení pracovního lékařství Nemocnice České Budějovice, a. s.

Toto sdělení se zabývá problematikou rizik práce ve zdravotnictví. Pracovníci ve zdravotnictví se rozdělují na dvě skupiny. První skupinou jsou zdravotničtí pracovníci a druhou skupinou jsou pracovníci ve zdravotnictví. Podrobněji jsou v první části popsána specifická i nespecifická rizika, která na zdravotnický personál působí.

Pro praktickou část byl použit kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření. Dotazník je sestaven z 35 otázek. Výzkumný vzorek tvořil zdravotnický personál (lékaři, všeobecné sestry a sanitáři) z vybraných oddělení dvou okresních nemocnic, a to bez přihlédnutí k zastoupení obou pohlaví či druhu oddělení a měst. Na otázky odpovídalo celkem 100 respondentů.

Byl stanoven jeden hlavní cíl a dva dílčí cíle. Hlavním cílem bylo zjistit rizika práce a informovanost pracovníků na vybraných odděleních ze dvou nemocnic. Zda se proti těmto rizikům brání a jakým způsobem. Prvním dílčím cílem bylo monitorování způsobu nakládání s biologickým materiálem a druhým dílčím cílem bylo zjištění četnosti a druhu odborného školení.

Dále byly stanoveny 3 hypotézy:

  1. Statisticky významné procento zdravotníků neví, do jaké kategorie práce jsou zařazeni – byla potvrzena.
  2. Na vybraných odděleních vždy hlásí zdravotníci poranění, které je způsobeno ostrým předmětem, svému vedoucímu pracovníkovi – byla vyvrácena.
  3. Nakládání s biologickým materiálem je na obou vybraných zdravotnických zařízeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., § 62 odst. 4 c) a s vyhláškou č. 306/2012 Sb., § 5 – byla potvrzena.

Autoři ve větší šíři rozebírají, jak k výsledkům dospěli, a uvádějí některá překvapivá zjištění.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×