VI. kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 64, 2012, No. 2-3, s. 113-116.
Kategorie: VI. kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí

Společnost nemocí z povolání

České lékařské společnosti J. E. Purkyně

a Lázně Luhačovice, a.s. 

ve spolupráci s 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky,

Univerzitou Karlovou v Praze, 3. lékařskou fakultou,

Lékařskou fakultou v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze,

Lékařskou fakultou v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze,

Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci,

Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě,

Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

a Hornickou poliklinikou, s. r. o., v Ostravě 

si Vás dovolují pozvat na 

VI. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

který se uskuteční

v pátek 19. října a v sobotu 20. října 2012

v přednáškových sálech Společenského domu v Luhačovicích.

Akce se koná s odbornou garancí Ministerstva zdravotnictví České republiky.


INFORMACE

 1. Místo konání: velký sál A, malý sál B Společenského domu, Lázně Luhačovice, a. s.
 2. Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina
 3. Projekční technika:– PC + diaprojektor,– Videoprojekce,– Zpětný projektor. 
 4. Registrace: foyer Společenského domu
  18. 10. 2012 od 14.00 do 20.00 hod.
  19. 10. 2012 od 8.00 do 12.30 hod.
 5.  Účastnické poplatky: úhrada při registraci
  • členové Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP 600,- Kč
  • zdravotní sestry a nelékařští pracovníci 600,- Kč
  • ostatní účastníci kongresu 1.000,- Kč
  • první autor předneseného sdělení polovina poplatku, tj. 300,- nebo 500,-Kč(sleva neplatí pro postery)
 6. Ubytování
  Ceny ubytování podle kategorií v rozmezí 380,- až 1850,-Kč za lůžko a den. Každý účastník obdrží „Rezervaci ubytování“ s podrobnými instrukcemi.
 7. Stravování (úhrada při registraci) 
  Snídaně 90,-Kč
  Oběd 140,-Kč 
 8. Společenský večer se koná v pátek 19. 10. 2010 od 20.00 hod. Vstup ve společenském oděvu je volný pro všechny registrované účastníky kongresu. Live – hudba, rautové pohoštění. Součástí společenského večera bude vyhlášení a ocenění nejlepších prezentovaných sdělení. 
 9. Kongres je pořádán podle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLK a ČAS (ohodnocen kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.
  Pro nelékařské obory je akce zařazena jako akreditovaná. Certifikáty budou vydávány u prezence. 
 10. Sekretariát kongresu                                                                                    MUDr. Jiří Hnátek

                                                                                                                             vedoucí lékař Lázně Luhačovice, a. s.

                                                                                                                              Lázeňský hotel Palace

                                                                                                                              Náměstí 28. října 441

                                                                                                                              763 26 Luhačovice

                                                                                                                               Tel.: 577 681 102

                                                                                                                                e-mail: hnatek@lazneluhacovice.cz     

Vážené kolegyně a kolegové, vážení účastníci kongresu, 

výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP – ve spolupráci s Lázněmi Luhačovice, a. s., a dalšími spolupořadateli – Vás tímto srdečně vítá na své tradiční a zároveň nejprestižnější vědecké a společenské akci. Při přípravě kongresu vycházíme z 22leté spolupráce odborníků pro nemoci z povolání s kolegy z Luhačovic. Společnou ambicí organizátorů je navázat na předchozí pracovní a společenská setkání našich i zahraničních odborníků pro pracovní lékařství v prostředí nejkrásnějších moravských lázní. 

Za organizační tým

Rosťa Gromnica   

Hlavní odborná témata: 

 • I. První zkušenosti s novými položkami novelizovaného Seznamu nemocí z povolání
 • II. Klinické pracovní lékařství a hygiena práce u nás a v zahraničí, varia
 • III. Pracovnělékařská péče u praktického lékaře a na klinických pracovištích
 • IV. Nelékařská péče v pracovním lékařství 

Odborný garant kongresu

MUDr. Viera Šedivá

zástupkyně hlavního hygienika ČR 

Prezident kongresu

Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc. 

Sekretář kongresu

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. 

Předseda vědeckého programového výboru

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 

Hlavní koordinátor a předseda organizačního výboru

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. 

Vedoucí nelékařské sekce

MUDr. Aleš Hejlek   

VIP osobnosti kongresu (v abecedním pořadí): 

Doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.                                                        Bratislava, Slovenská republika

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.                                            Martin, Slovenská republika

Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.                                                      Praha, Česká republika

Ing. Jan Halíř                                                                                       Praha, Česká republika

Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.                                              Ostrava, Česká republika

Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.                                                     Ostrava, Česká republika

Ing. Přemysl Kantor                                                                           Ostrava, Česká republika

Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, Ph.D.                                               Košice, Slovenská republika

Doc. MUDr. Oto Osina, CSc.                                                            Martin, Slovenská republika

MUDr. Anežka Sixtová                                                                       Praha, Česká republika

MUDr. Helena Šebáková                                                                   Ostrava, Česká republika

MUDr. Dana Šviráková                                                                      Zlín, Česká republika

Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.                                                 České Budějovice, Česká republika

MUDr. Michael Vít, Ph.D.                                                                  Praha, Česká republika 

Členové vědeckého programového výboru:                                                                                                              Členové organizačního výboru:

Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.                                                                                                                         MUDr. Jiří Hnátek (místopředseda)

MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.                                                                                                                                          MUDr. Aleš Hejlek

MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.                                                                                                                           MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.                                                                                                                       RNDr. Jiří Urbanec     

PROGRAM

I. PŘEDNÁŠKY 

PÁTEK 19. 10. 2012

 • dopoledne (9.00–12.00 hod.)Velký sál A– lékařská sekce   

Zahájení 

Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.

 1. Gromnica R. (Ostrava): Epištoly z historie a současnosti hlubinného hornictví na severní Moravě a ve Slezsku
 2. Chaloupka J., Bubeníčková J. (Hradec Králové): Ovlivní stárnutí populace výskyt nemocí z povolání?
 3. Bátora I., Vojtech I. (Bratislava): Kontroverzie pri diagnostike a odškodňovaní profesionálnej lymskej boreliózy po včasnom štádiu
 4. Přestávka 
  Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
 5. Osina O., Klimentová G., Brunclíková M., Garajová J., Hubená G., Buchancová J. (Martin): Problematika posudzovania profesionálního poškodenia chrbtice
 6. Šplíchalová A., Hrnčíř K. (Ostrava): Kvalita pracovně lékařské péče se zaměřením na nově vznikající výrobní podniky
 7. Lehocká H. (Ostrava): Fyziologie práce 21. století 
  • odpoledne (13.30 – 17.30 hod.)Velký sál A– lékařská sekce 
  Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
 8.  Boušová K., Kučera I., Bubeníčková J., Chaloupka J., Flídrová P., Korolová E. (Hradec Králové): Pozor: ozón!
 9. Hrušková M., Buchancová J., Strýčková M. (Žilina, Martin): Psychosociálne riziká pri práci
 10. Legáth Ľ., Stančáková K., Perečinský S., Varga M. (Košice): Silikóza pĺúc a komorbidity
 11. Marejková E., Cisárová S. (Žilina, Púchov): Fyzická pracovná záťaž u zamestnancov v automobilovom priemysle vo vzťahu k ergonómii
 12. Bejčková H. (Plzeň): Profesionální onemocnění pohybového aparátu hlášená v letech 2007–2011 na KPL FN Plzeň a některé poruchy metabolismu u těchto nemocných 
  Přestávka 
  Hlavní moderátor: MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.
 13. Bršiak V., Majtánová S., Bršiak M. (Púchov): Výskyt ťažkostí PPS v priemyselných podnikoch u zamestnancov v 2. kategórii rizika
 14. Močigemba J., Bednářová E., Straková V., Lehocká H., Skiba J., Gromnica R. (Ostrava): Chronická pravostranná subakromiální burzitida – nemoc z povolání u ručního slévače – směnového předáka
 15. Šplíchalová A., Pavuková V., Vaňková D., Tomášková H. (Ostrava): Postižení periferních nervů horních končetin z vibrací – korelace mezi symptomy a objektivními nálezy
 16. Hlávková J., Nakládalová M., Urban P., Pelclová D., Ehler E., Ridzoň P., Fenclová Z. (Praha, Olomouc, Pardubice): Průběžná informace o vývoji metodiky posuzování onemocnění bederní páteře jako nemocí z povolání v České republice
 17. Smolková P., Nakládalová M. (Olomouc): Profesionální onemocnění pohybového aparátu – multimediální průvodce pro studenty v anglickém programu 
  • odpoledne (13.30–17.30 hod.)Malý sál B – lékařská sekce 
  Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
 18. Hrnčíř E., Kneidlová M. (Praha): Některé pohledy na působení elektromagnetického pole na zdraví
 19. Kneidlová M., Hrnčíř E. (Praha): Nové položky seznamu nemocí z povolání
 20. Hrnčíř E., Kneidlová M. (Praha): Nemoci z povolání při výrobě a přenosu energie v České republice
 21. Machartová V. (Plzeň): Plicní nemoci z povolání v západočeském regionu v letech 1995–2011
 22. Flídrová P., Boušová K., Chaloupka J. (Hradec Králové): Azbest – včera, dnes a zítra 
  Přestávka
  Hlavní moderátor: Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
 23. Bubeníčková J., Chaloupka J., Boušová K. (Hradec Králové): Trable s bavlnou (kazuistika)
 24. Korolová E. (Hradec Králové): Informace před cestou – důležitá součást přípravy před cestou do zahraničí
 25. Lukáčová D., Hrušková M., Zelník Š., Švihrová V., Hudečková H., Strýčková M., Buchancová J. (Martin, Žilina): Primárna prevencia najčastejších infekčných chorób v poliklinickom zdravotníckom zariadení
 26. Hrnčířová A. (Ostrava): Cytostatika – poznatky ze státního zdravotního dozoru, kategorizace prací
 27. Kolářová M., Machartová V. (Plzeň): Zdravotní problémy učitelů na základních a středních školách 
 28. SOBOTA 20. 10. 2012

  • dopoledne (9.00 – 12.30 hod.)Velký sál A– lékařská sekce 
  Hlavní moderátor: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
 29. Marušiaková M., Záborský T., Šulcová M., Mušák L., Buchancová J., Tomášková D. (Martin, Ústí nad Labem, Žilina): Zdravotné riziká z pracovnej expozície vybraným chemickým faktorom u pracovníkov operačných sál
 30. Mušák Ľ., Halašová E., Letková L., Slováková P., Buchancová J., Klimentová G., Osina O. (Martin): Výskyt chromozómových aberácií u zdravotníkov profesionálne exponovaných genotoxickým látkam
 31. Eichlerová A., Šalandová J., Velebilová L. (Pardubice): Výskyt karcinomu močového měchýře mezi pracujícími exponovanými benzidinu. Výsledky dlouhodobého sledování
 32. Eichlerová A. (Pardubice): Akutní intoxikace profesionálního původu vzniklá v atmosféře s nadbytkem oxidu uhličitého – kazuistika
 33. Otrubová O., Bátora I., Bizík A. (Bratislava): Doležitosť poznania mechanizmov poškodenia pečene pre správnu a včasnú diagnostiku a potenciálnu liečbu 
  Přestávka 
  Hlavní moderátor: MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.
 34. Bršiak M., Bršiak V. (Púchov): Aktuálne problémy pracovných zdravotných služieb
 35. Malinová J. (Praha): Zkušenosti s používáním on-line objednávkového systému na Klinice pracovního a cestovního lékařství FNKV
 36. Hejlek A., Müllerová H. (České Budějovice): Jak souvisí nemoci z povolání a pracovnělékařské služby (České Budějovice)
 37. Machartová V. (Plzeň): Kvalitně prováděná pracovnělékařská péče?
 38. Cepáková E., Hejlek A. (České Budějovice): Profesionální choroby – analýza odvolacího 
  • dopoledne (9.00–12.30 hod.)Malý sál B – nelékařská sekce 
  Hlavní moderátor: MUDr. Aleš Hejlek
 39. Ulčová R. (Plzeň): Změny v organizaci práce na Klinice pracovního lékařství FN Plzeň. Provozní změny na Klinice pracovního lékařství FN Plzeň
 40. Bartošová I. (Praha): Vliv profesionality onemocnění na kvalitu života nemocného
 41. Smrčiaková E., Klimentová G., Žigová A., Osina O. (Martin): Práca sestry v pracovnej zdravotnej službe
 42. Škutová I., Bubeníková M., Klimentová G., Osina O. (Martin): Psychické problémy u pacientov po profesionálnej intoxikácii olovom 
  Přestávka 
  Hlavní moderátor: RNDr. Jiří Urbanec
 43. Tošenovská P., Guziorová R., Bartová I., Gromnica R. (Ostrava): Historie a současnost oddělení nemocí z povolání na Hornické poliklinice v Ostravě
 44. Brlková I., Smékalová M., Nakládalová M. (Olomouc): Profesionální dermatózy a jejich prevence
 45. Urbanec J. (Ostrava): Nanomateriály v praxi orgánu ochrany veřejného zdraví
 46. Vodička Z., Čechová H. (Plzeň): Činnosti pracovníka OVZ při poskytování PLP Klinikou pracovního lékařství FN Plzeň 
  Závěr a zhodnocení kongresu: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA 

II. POSTERY

 1. Berková P., Hejlek A. (České Budějovice): Nemoci spojené s prací u administrativních pracovníků – vertebrogenní syndrom
 2. Brunclíková M., Klimentová G., Valachová J., Garajová J., Cisariková S., Osina O. (Martin, Púchov): Profesionálne hypersenzitívne pneumonitidy
 3. Buchancová J., Švihrová V., Legáth Ľ., Osina O., Hudečková H., Zibolenová J. (Martin, Košice): Tridsaťročná analýza výskytu pneumokonióz na Slovensku
 4. Bušová M., Marečková J. (Brno): Genotoxikologické a biochemické hodnocení práce v riziku cytostatik
 5. Cisariková S. (Púchov): Hodnotenie fyzickej záťaže u zamestnancov na montážnej linke
 6. Garajová J., Klimentová G., Gáliková E. T., Brunclíková M., Hubená G., Osina O. (Martin): Impingement syndróm ramena v materiálech KPLaT Martin – kazuistika
 7. Hurbánková M., Černá S., Ďungelová S., Wimmerová S., Tátrai E., Marcišiaková J., Kysucká K., Moricová Š. (Bratislava, Budapest, Hnúšťa): Respiračná toxicita skelných vlákien – časová závislosť
 8. Klimentová G., Osina O., Buchancová J., Vilček R., Pivolusková B. (Martin, Banská Bystrica, Prievidza): Choroby z povolania v SR a Stredoslovenskom regióne
 9. Křibská M., Nakládalová M. (Olomouc): Raynaudův fenomén ve světle diferenciální diagnostiky – kazuistika
 10. Marcišiaková J., Kysucká K., Hurbánková M. (Hnúšťa, Bratislava): Hodnotenie pracovnej neschopnosti v podmienkách pracovnej zdravotnej služby
 11. Máslová V., Nakládalová M., Marečková J.: Kompenzační cviky u profesionálního syndromu karpálního tunelu
 12. Pivokonská R. (Pardubice): Praktické využití laboratoře genetické toxikologie v rámci Centra pracovního lékařství
 13. Třmínková N., Balážová V. (Praha): Virové exotické horečky z pohledu cestovní medicíny
 14. Žigová A., Valachová J. Klimentová G., Gáliková E. T., Osina O. (Martin): Práca v zahraničí s možným rizikom poškodenia zdravia   

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 2-3

2012 Číslo 2-3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se