In memoriam prof. MUDr. František Hůzl, DrSc.


Autoři: V. Machartová
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 1, s. 23.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 5. ledna 2011 nás ve věku 84 let opustil prof. MUDr. František Hůzl, DrSc., emeritní přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň, který patřil k předním osobnostem našeho oboru.


Pan prof. MUDr. František Hůzl, DrSc., se narodil 22. září 1926 v Rožnově pod Radhoštěm. Mládí a gymnaziální léta prožil v Holešově a Valašském Meziříčí. V roce 1945 zahájil studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde již během studia pracoval jako demonstrátor v mikrobiologickém a imunologickém ústavu. Po promoci v r. 1951 nastoupil na I. interní kliniku VFN V Praze. V roce 1952 přešel na Kliniku nemocí z povolání, jejímž přednostou byl v té době prof. MUDr. Jaroslav Teisinger. V roce 1955 přešel na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni jako odborný asistent pro obor nemocí z povolání. V roce 1961 se stal primářem nově zřízeného samostatného Oddělení nemocí z povolání Fakultní nemocnice v Plzni, které se v r. 1979, především jeho zásluhou, změnilo z oddělení na Kliniku pracovního lékařství Fakultní nemocnice v Plzni. Zde prof. Hůzl působil jako přednosta až do r. 1991, kdy odešel do starobního důchodu. Ale ani v tomto období nezanechal aktivní činnosti v oboru a spolupracoval při budování Oddělení pracovního lékařství při Městské hygienické stanici v Plzni, kde působil až do r. 1999.

V r. 1959 obhájil kandidátskou disertační práci, v r. 1972 habilitační práci, v roce 1985 obhájil doktorskou disertační práci a v r. 1987 byl jmenován profesorem pro obor vnitřních nemocí.

Prof. Hůzl přednášel a publikoval v naší republice i v zahraničí. V popředí jeho zájmu byla problematika intoxikací olovem, kadmiem, chlorovanými uhlovodíky, problematika biologických expozičních testů, problematika nemocí způsobených vibracemi, ale i další oblasti našeho oboru.

Pod jeho vedením byla opakovaně vydána skripta pro posluchače Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, podílel se také na přípravě celostátní učebnice z oboru pracovní lékařství. Kromě své pedagogické činnosti na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni přednášel i na Západočeské univerzitě obor „Pracovní lékařství a životní prostředí“. Nezapomenutelné byly exkurze do rizikových provozů, které organizoval i pro své spolupracovníky.

Prof. Hůzl pracoval ve výboru České společnosti pracovního lékařství ČSL JEP, byl členem poradního sboru hlavního odborníka Ministerstva zdravotnictví ČR, účastnil se přípravy celé řady metodických listů z oboru hygieny práce a nemoci z povolání. Po roce 1989 byl předsedou subkomise federálního shromáždění ČSFR, která řešila problematiku pracovníků v hornictví.

V osobnosti pana profesora Hůzla odešla významná osobnost oboru pracovní lékařství.

Čest jeho památce.

MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
přednosta kliniky


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se