In memoriam prof. MUDr. František Hůzl, DrSc.


Autoři: V. Machartová
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 1, s. 23.
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 5. ledna 2011 nás ve věku 84 let opustil prof. MUDr. František Hůzl, DrSc., emeritní přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň, který patřil k předním osobnostem našeho oboru.


Pan prof. MUDr. František Hůzl, DrSc., se narodil 22. září 1926 v Rožnově pod Radhoštěm. Mládí a gymnaziální léta prožil v Holešově a Valašském Meziříčí. V roce 1945 zahájil studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde již během studia pracoval jako demonstrátor v mikrobiologickém a imunologickém ústavu. Po promoci v r. 1951 nastoupil na I. interní kliniku VFN V Praze. V roce 1952 přešel na Kliniku nemocí z povolání, jejímž přednostou byl v té době prof. MUDr. Jaroslav Teisinger. V roce 1955 přešel na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni jako odborný asistent pro obor nemocí z povolání. V roce 1961 se stal primářem nově zřízeného samostatného Oddělení nemocí z povolání Fakultní nemocnice v Plzni, které se v r. 1979, především jeho zásluhou, změnilo z oddělení na Kliniku pracovního lékařství Fakultní nemocnice v Plzni. Zde prof. Hůzl působil jako přednosta až do r. 1991, kdy odešel do starobního důchodu. Ale ani v tomto období nezanechal aktivní činnosti v oboru a spolupracoval při budování Oddělení pracovního lékařství při Městské hygienické stanici v Plzni, kde působil až do r. 1999.

V r. 1959 obhájil kandidátskou disertační práci, v r. 1972 habilitační práci, v roce 1985 obhájil doktorskou disertační práci a v r. 1987 byl jmenován profesorem pro obor vnitřních nemocí.

Prof. Hůzl přednášel a publikoval v naší republice i v zahraničí. V popředí jeho zájmu byla problematika intoxikací olovem, kadmiem, chlorovanými uhlovodíky, problematika biologických expozičních testů, problematika nemocí způsobených vibracemi, ale i další oblasti našeho oboru.

Pod jeho vedením byla opakovaně vydána skripta pro posluchače Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, podílel se také na přípravě celostátní učebnice z oboru pracovní lékařství. Kromě své pedagogické činnosti na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni přednášel i na Západočeské univerzitě obor „Pracovní lékařství a životní prostředí“. Nezapomenutelné byly exkurze do rizikových provozů, které organizoval i pro své spolupracovníky.

Prof. Hůzl pracoval ve výboru České společnosti pracovního lékařství ČSL JEP, byl členem poradního sboru hlavního odborníka Ministerstva zdravotnictví ČR, účastnil se přípravy celé řady metodických listů z oboru hygieny práce a nemoci z povolání. Po roce 1989 byl předsedou subkomise federálního shromáždění ČSFR, která řešila problematiku pracovníků v hornictví.

V osobnosti pana profesora Hůzla odešla významná osobnost oboru pracovní lékařství.

Čest jeho památce.

MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
přednosta kliniky


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se