Stanovení výskytu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u zaměstnanců pojišťovny jako součást preventivní prohlídky – liší se tato skupina od zdravotníků?


Determination of Occurrence of Risk Factors of Cardiovascular Diseases in the Staff of an Insurance Company as a Part of Preventive Examination: Does this Group Differ from Health Professionals?

The aim of the study was to find out the occurrence of risk factors of cardiovascular diseases (CVD) in the staff of an insurance company (sample P) and compare the results with the sample of health professionals – staff of the Faculty Hospital Olomouc (FNO).

The sample P included 105 employees of an average age 39.6 years (SD 9.16 year), 28 men of an average age 39.5 years (range 23–56 years; SD 10.15 year) and 77 women of an average age 39.6 years (range 21–55 year; SD 8.85 year). The staff members filled in a questionnaire on basic risk factors of CVD during the examination and the risk of CVD was determined according to valid tables after completion of objective data (blood pressure, weight, height, BMI, values of lipid metabolism). Risk factors were defined according to valid recommendations. The sample FNO was examined according to the same methodology and the results of both samples were compared using chí square test on the 5 % level of significance. The samples differed in age distribution (an age average in the sample P is significantly higher) and therefore only data which are influenced by age the least were compared.

There were 31.
4 % smokers in the sample P (46.4 % males and 26.0 % females). The occurrence of smokers was higher than in the general population. The occurrence of smokers did not differ statistically (P = 0.399) from the sample FNO (29.3 %).

Hypertension in the sample P was found in 11.4 % individuals (10.7 % males, 11.7 % females), the occurrence of hypertension was

lower than in the sample FNO (29.8 % males, 18.1 % females), these data were not statistically compared because of a different average age of the samples. Overweight was found in 29.5 % members of the sample P (50.0 % males, 22.1 % females), obesity in 9.4 % members of the sample P (7.1 % males, 10.4 % females). The sample did not differ in the parameter of overweight from the sample FNO (23.8 %; P = 0.847). The level of cholesterol above the norm was found in 42.8 % members of the sample P (53.6 % males, 39.0 % females). The occurence of this risk factor did not differ from the sample FNO (39.3 %; P = 0.589). No physical activity was reported by 40.4 % members of the sample P (32.1 % males, 42.9 % females). This parameter differed statistically from the sample FNO (7.8 %; P < 0.001). The high occurrence of risk factors of cardiovascular diseases was found in both samples. The determination of risk of cardiovascular diseases should be the part of an examination in all emloyees.

Key words:
prevention of cardiovascular diseases, staff of insurance company, health professionals


Autoři: E. Sovová 1;  M. Nakládalová 2;  M. Kaletová 1;  J. Lukl 1;  I. Benušová 1;  P. Doupalová 1
Působiště autorů: I. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. 1;  Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí MUDr. Marie Nakládalová, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 1, s. 5-8.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem práce bylo zjistit výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u zaměstnanců pojišťovny (soubor P) a srovnat

jejich výskyt s výsledky u zdravotníků – zaměstnanci Fakultní nemocnice Olomouc (soubor FNO).

Soubor P tvořilo 105 zaměstnanců průměrného věku 39,6 roku (SD 9,16 roku), 28 mužů průměrného věku 39,5 roku (rozmezí 23–56 let; SD 10,15 roku) a 77 žen průměrného věku 39,6 roku (rozmezí 21–55 let; SD 8,85 roku). Při vyšetření zaměstnanci vyplnili dotazník na základní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a po doplnění objektivních údajů (TK, hmotnost, výška, BMI, hodnoty lipidového metabolismu) bylo podle platných tabulek určeno riziko kardiovaskulárního onemocnění. Rizikové faktory byly definovány podle platných doporučení. Soubor FNO byl vyšetřen podle stejné metodiky a výsledky obou souborů byly statisticky srovnány pomocí chí-kvadrát testu na 5% hladině významnosti. Soubory se lišily ve věkovém rozdělení (věkový průměr u souboru P je statisticky významně vyšší), a proto byly srovnávány pouze údaje, které jsou věkem ovlivněné minimálně.

Kouří 31,4 % osob v souboru P (46,4 % mužů, 26,0 % žen). Výskyt kuřáků je vyšší než v běžné populaci. Ve srovnání s FNO (29,3 %) se výskyt kuřáků statisticky neliší (p = 0,399). Hypertenzi v souboru P má 11,4 % osob (10,7 % mužů, 11,7 % žen), výskyt hypertenze je nižší než u souboru FNO – 29,8 % mužů, 18,1 % žen. Tento údaj nebyl statisticky srovnáván vzhledem k rozdílnému věku souborů. Nadváhu jsme zjistili u 29,5 % osob v souboru P (50,0 % mužů, 22,1 % žen), obezitu u 9,4 % osob souboru (7,1 % mužů, 10,4 % žen). V parametru nadváha se soubor P statisticky neliší od souboru FNO (23,8 %) (p = 0, 847). Hladinu cholesterolu nad normu mělo 42,8 % osob v souboru P (53,6 % mužů, 39,0 % žen). Výskyt tohoto rizikového faktoru se statisticky neliší od souboru FNO (39,3 %; p = 0, 589). Žádnou pohybovou aktivitu udávalo 40,4 % osob v souboru P (32,1 % mužů, 42,9 % žen). Tento parametr se statisticky liší od souboru FNO (7,8 %) (p < 0,001).

Byl prokázán vysoký výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u obou souborů. Stanovení rizika kardiovaskulárních onemocnění by mělo být součástí prohlídky u všech zaměstnanců.

Klíčová slova:
prevence kardiovaskulárních onemocnění, zaměstnanci pojišťovny, zdravotníciŠtítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se