Reklasifikace ohrožení nemocí z povolání u horníků OKR – zhodnocení po 15 letech, problematika posuzování profesionality u počínajících prašných nálezů


Reclassification of a Risk of an Occupational Disease in Miners of the Ostrava-Karviná Region (OKR): Evaluation after 15 Years, Assessment of Initial Powder Findings

The author presents results of the study based on the evaluation of powder findings in the sample of 468 former miners of OKR who were excluded from the risk work on the basis of reclassification (reevaluation) in the period 1990–1991. It was an administrative measure of the Ministry of Health which cancelled all risks of occupational diseases and introduced a new list of occupational diseases to the date of the 1st of May 1990.

In the course of 15 years since the exclusion, the initial powder finding progressed in 127 patients (27 % of the sample) according to the radiograph documentation (evaluated according to ILO). The majority of former light findings progressed to typical RTG signs of pneumoconiosis or to complicated forms of pneumoconiosis.

The findings documents the high risk of the work in mines as concerns the fibrogenic powder in former miners of the Ostrava part of OKR. Former preventive measures – rearrangement to the less risk working positions – is retrospectively evaluated as insufficient. Reclassification despite its shortcomings in a system and purpose is considered as indicated from the current point of view. The current practice of an ununified occupational assessment in patients with an identical initial powder finding at RTG with a different exposure to fibrogenic powder is critisized. Some patients are excluded from the workplace due to the occupational disease, some patients stay at the workplace without appropriate measure. The author proposes two possible ways of managing this disproportion and evaluates the current definition of the category of a miner pneumoconiosis regarding the dynamics of the disease as unsuitable and discriminating for some patients.

Key words:
miner pneumoconiosis, silicosis, reclassification, occupational disease, risk of occupational disease


Autoři: R. Gromnica
Působiště autorů: Oddělení nemocí z povolání, Hornická poliklinika s. r. o., Ostrava, primář MUDr. Rostislav Gromnica, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 1, s. 9-15.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Autor uvádí výsledky studie, která spočívá ve vyhodnocení prašných nálezů souboru 468 bývalých horníků OKR, kteří byli v období 1990–1991 vyřazeni z rizikové práce na základě reklasifikace (přehodnocení). Jednalo se o administrativní opatření ministra zdravotnictví, kterým byla jednorázově zrušena všechna ohrožení nemocí z povolání s následným vyhlášením nové nemoci z povolání k datu 1. 5. 1990.

V průběhu 15 let od vyřazení došlo postupně u 127 pacientů (27 % sledovaných) k progresi prašného nálezu na rentgenové dokumentaci (hodnoceno podle ILO). Většina těchto původně lehkých nálezů progredovala do typických RTG známek pneumokoniózy nebo do komplikovaných forem pneumokoniózy.

Výsledky sledování dokumentují vysokou rizikovost důlní práce z hlediska fibrogenního prachu u bývalých horníků ostravské části OKR. Tehdejší preventivní opatření – přeřazování na méně riziková důlní pracoviště – se retrospektivně jeví jako nedostačující. Reklasifikace – přes svou nesystematičnost a účelovost – lze z dnešního pohledu hodnotit jako indikované.

Je kritizována současná praxe nejednotného posuzováni z hlediska profesionality pacientů s identickým počínajícím prašným nálezem na RTG a s různě dlouhou expozicí fibrogennímu prachu. Část pacientů je vyřazena z rizika pro nemoc z povolání, část (s delší expozicí nebo nad 40 let věku) je ponechána bez opatření na původním rizikovém pracovišti. Autor navrhuje dvě možné cesty k odstranění této disproporce a hodnotí současnou definici kategorie uhlokopské pneumokoniózy, s přihlédnutím k dynamice onemocnění, jako nevyhovující a diskriminační pro některé pacienty.

Klíčová slova:
uhlokopská pneumokonióza, silikóza, reklasifikace, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×