Zdravotní způsobilost k práci u osob s diabetem


Health Ability toWork in Individuals with Diabetes

The objective of this presentation is to draw attention to the issues related to the selection of adequate occupation and theassessment of health ability of a diabetic to work in terms of current regulations and to present some special aspects of occupationalmedicine related to diabetes.The authors stress the importance of an individual assessment of health ability to work and the cooperation of all specialists.They present the conditions relevant to the assessment, such as the type and weight of diabetes, treatment methods, complications,health demands of work and the personality of a diabetic. They present characteristics of an ideal occupation and provide a list ofoccupations and activities which are not suitable for a diabetic under certain circumstances. Those are especially activities whichmay endanger the health of co-workers or inhabitants. They also notice the assessment of temporary working disability and theassessment of the decrease of ability of sustained profitability in diabetics.

Key words:
diabetes mellitus, selection of occupation, health ability to work, temporary work disability


Autoři: M. Nakládalová 1;  S. Kapoun 2
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, přednostka MUDr. Marie Nakládalová, PhD. 2Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc, ředitel PhDr. Zdeněk Libíček 1
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., , 2004, No. 1, s. 13-16.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem sdělení je upozornit na otázky spojené s volbou vhodného povolání a s posuzováním zdravotní způsobilosti diabetikak práci v souladu s platnými předpisy a uvést i některé speciální pracovnělékařské aspekty týkající se diabetu.Autoři zdůrazňují důležitost individuálního posouzení zdravotní způsobilosti k práci a spolupráci všech odborníků. Uvádějíokolnosti podstatné pro posouzení, jakými jsou druh a tíže diabetu, způsob léčení, komplikace, zdravotní náročnost pracovníhoprocesu i povahové vlastnosti diabetika. Charakterizují ideální zaměstnání a vyjmenovávají zaměstnání a činnosti, které jsou prodiabetika za určitých okolností nevhodné. To jsou zvláště činnosti, při kterých může být ohroženo zdraví spolupracovníků neboobyvatelstva. Zmiňují se i o posuzování dočasné pracovní neschopnosti a o hodnocení poklesu schopnosti soustavné výdělečnéčinnosti u diabetes mellitus.

Klíčová slova:
diabetes mellitus, výběr zaměstnání, zdravotní způsobilost k práci, dočasná pracovní neschopnost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×